Wczesne wykrycie nowej aktywności guza

Leczenie jest zakończone i skutecznie udało się zapobiec nawrotowi raka. W kręgach medycznych ta faza znana jest jako „remisja”. Jednak nigdy nie ma pełnej gwarancji, że złośliwa choroba nie powróci, wraz z tworzeniem się nowych guzów w ciele (nawrót). Dzieje się tak, ponieważ komórki nowotworowe mogą przetrwać dziesięciolecia w tkankach organizmu i są w stanie tworzyć nowe nowotwory w dowolnym momencie.
Z tego powodu zachęca się pacjentów z rakiem w wywiadzie do regularnych badań kontrolnych. Aby zidentyfikować przypadek nawrotu na zdjęciu rentgenowskim, guz musi osiągnąć rozmiar 0,5 cm. Dodatkowo jest tendencję do skupiania się na obszarze występowania pierwotnego guza (np. Piersi od strony klatki piersiowej, w której usunięto guz piersi). Jednak bardzo ważne przy rozważaniu choroby są przerzuty, które tworzą się w narządach oddalonych od guza pierwotnego i niekoniecznie mogą zostać wykryte podczas badań kontrolnych.

Jakie są zalety korzystania z oznaczania liczby komórek maintrac®?

Nową aktywność nowotworu, a wraz z nim wzrost krążących komórek nowotworowych (CETC / CTC) we krwi, można wykryć za pomocą maintrac®. Rosnąca liczba komórek we krwi jest wskaźnikiem tego, że komórki nowotworowe stają się bardziej aktywne i że nowy guz może rosnąć.
Dzięki maintrac® można wykryć nowy wzrost raka szybciej niż w przypadku innych metod, ponieważ zmiany liczby komórek w czasie są kluczowe. Wskazane jest, aby pacjenci poddawali się długoterminowemu monitorowaniu za pomocą maintrac® po zakończeniu terapii. W ten sposób długoterminowy sukces leczenia można monitorować poprzez analizę krążących komórek nowotworowych, ponieważ pacjent otrzymuje wczesne ostrzeżenie, jeśli aktywność guza zacznie się od nowa.