Metodologia

Ze względu na wysoką czułość zastosowanych technik, CETC / CTC są możliwe do wykrycia wkrótce po zdiagnozowaniu pierwotnego guza, a decyzję o terapii można podjąć w odpowiednim czasie. Czułość testu maintrac® opiera się na analizie krwi w czasie rzeczywistym. Test jako jedyny pozwala na wykrycie żywych komórek nowotworowych. Odróżnia go to do innych metod, w których komórki są utrwalane, izolowane lub wzbogacane. Dzięki niskiemu progowi detekcji oznaczenie CETC / CTC jest możliwe nawet we wczesnych stadiach choroby, a nie tylko po osiągnięciu stadium przerzutowego.

Oprócz krążących komórek nabłonkowych, we krwi znajdują się również białe krwinki (leukocyty). Po lizie erytrocytów (rozpad czerwonych krwinek) krew testuje się na obecność komórek nabłonkowych. Na powierzchni komórek nabłonkowych można znaleźć białko powierzchniowe komórki (EpCAM). Znakowane w procesie maintrac® przy użyciu przeciwciała fluorescencyjnego świeci na zielono. Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi.

Jednocześnie dodaje się jodek propidyny, który przenika przez błonę komórkową martwych komórek. Umożliwia to odróżnienie martwych komórek (zabarwionych na czerwono / zielono) od żywych komórek nowotworowych (zabarwionych na zielono).

Za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego oznaczone komórki można teraz automatycznie zidentyfikować i policzyć.

Kilkukrotne wykonanie w określonych odstępach czasu testu maintrac® , pozwala na monitorowanie terapii i aktywności nowotworu w trakcie postępu choroby pacjenta. Badanie ma zastosowanie w czasie terapii przeciwnowotworowej jak jako narzędzie do wczesnego wykrywania wznowy po zakończeniu procesu leczenia.