Metodologia analizy maintrac®

Ze względu na wysoką czułość zastosowanych technik, CETC / CTC można wykryć wkrótce po zdiagnozowaniu pierwotnego guza, a decyzję o terapii można podjąć w odpowiednim czasie. To wczesne wykrycie opiera się głównie na fakcie, że maintrac® jest bardzo wrażliwy, ponieważ komórki z próbki krwi są analizowane w czasie rzeczywistym, w przeciwieństwie do innych metod, w których komórki są utrwalane, izolowane lub wzbogacane. Pozwala to na ilościowe oznaczenie CETC / CTC nawet we wczesnych stadiach choroby, a nie tylko po osiągnięciu stadium przerzutowego.

Oprócz krążących komórek nabłonkowych, we krwi znajdują się również białe krwinki (leukocyty). Po lizie erytrocytów (rozpad czerwonych krwinek) krew jest badana na obecność komórek nabłonkowych. Na powierzchni komórek nabłonkowych można znaleźć białko powierzchniowe komórki (EpCAM), które jest znakowane w procesie maintrac® przy użyciu przeciwciała fluorescencyjnego. Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi.

Jednocześnie dodaje się jodek propidyny, który przenika przez błonę komórkową martwych komórek, umożliwiając odróżnienie martwych komórek (zabarwionych na czerwono / zielono) od żywych komórek nowotworowych (zabarwionych na zielono).

Za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego oznaczone komórki można teraz automatycznie zidentyfikować i policzyć.

Jeśli proces diagnostyczny maintrac® zostanie zastosowany kilka razy w określonych odstępach czasu, wyniki mogą dać odzwierciedlenie sukcesu terapii i aktywności nowotworu w trakcie postępu choroby pacjenta. Badanie ma zastosowanie w czasie terapii przeciwnowotworowej jak jako narzędzie do wczesnego wykrywania wznowy po zakończeniu procesu leczenia.