Najważniejsze informacje

maintrac – monitorowanie aktywności guza

maintrac® to badanie krwi, które pozwala nam wykrywać komórki, które opuściły guz i dostały się do krwioobiegu.

Niektóre z tych tak zwanych krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za dalszy postęp choroby.

Przy użyciu liczby komórek maintrac® można monitorować, w jakim stopniu leczenie zakończyło się sukcesem. W tej ocenie liczba krążących komórek jest określana przed rozpoczęciem leczenia, a to jest porównywane z liczbą komórek w trakcie terapii. Uzyskana progresja wyników wskazuje, czy komórki są niszczone przez terapię przeciwnowotworową, tj. Czy pacjent reaguje na leczenie. Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.

Komórki guzów litych krążące we krwi (CETC) określają ryzyka przerzutów nowotworów, a tym samym postęp choroby pacjenta. W związku z tym, ważne jest, aby monitorować reakcję tych komórek na terapię. Z tego powodu, opracowaliśmy maintrac. Jest ona oparta na badaniu próbki krwi EDTA. Metoda oznaczająca ilościowo krążące nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC) jest wysoce powtarzalna, akredytowana, zbadania i  wielokrotnie zwalidowana zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań wielokrotnie były publikowane  w międzynarodowych czasopismach z dużym impact factor.
Z maintrac można sprawdzać reakcję na różne środki terapeutyczne, ponieważ dynamika liczby komórek silnie koreluje ze wzrostem nowotworu i rozwojem przerzutów.

Guzy składają się z różnorodnych populacji komórek. Chemioterapia, może zatem być nieskuteczna we wszystkich komórkach nowotworowych. Prawdopodobieństwo przerzutów znacząco wzrasta na wskutek wzrostu liczby komórek, które uwalnia nowotwór do krwi pacjenta. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować i scharakteryzować ilościowo komórki nowotworowe pacjenta by zastosować terapię spersonalizowaną.

Trzy korzyści dla pacjentów

  1. Kontrola wyników niestandardowej chemioterapii:Pacjenci, u których krążące komórki nowotworowe są całkowicie wyeliminowane lub ich ilość znacznie zmniejszona mają mniejsze ryzyko wystąpienia nawrotów choroby.
  2. Dostosowanie hormonoterapii:Tak długo, jak w czasie terapii hormonalnej liczba komórek w krwi nie wzrasta, a nawet powoli zmniejsza się, ryzyko nawrotów zmniejsza się. Proliferacyjna aktywność krążących komórek nowotworowych zależy od liczby receptorów hormonalnych.Przy leczeniu blokerami hormonalnymi (tamoksifen), receptory te są zablokowane, co zapobiega wzrostowi komórek.
  3. Dostosowane i ukierunkowane leczenie nawet w przypadku przerzutów:Jeśli dostępne są alternatywne leczenie, zaleca się preferować te leki, które wykazują większą aktywność w stosunku do komórek nowotworowych pacjenta.

Metodologia

methodisches Vorgehen-1(1)

Antygen nabłonkowy EpCAM ulega ekspresji na komórkach pochodzenia nabłonkowego, takich jak komórki guzów litych. Antygen ten jest nieobecny w zdrowych komórkach krwi. Żywe komórki EpCAM pozytywne są wykrywane i zliczane mikroskopowo.

Schemat przedstawia poszczególne fazy od zdiagnozowania nowotworu, poprzez operację, badanie komórek nowotworowych aż do monitorowania indywidualnej rekonwalescencji po wyleczeniu, badanie efektywności chemioterapii i wskazań zmiany terapii w przypadku wzrostu liczby komórek nowotworowych. Na każdym z etapów stosowana jest metoda Maintrac. Daje ona odpowiedź na pytanie, czy wystarczy leczenie standardowe, czy konieczne jest dalsze leczenie spersonalizowane, których efekty są także okresowo monitorowane.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu opracowaliśmy schemat diagnostyki z maintrac, pomocny w diagnozie i leczeniu pacjentów.

schemat diagnostyki maintrac

http://www.maintrac.de/diagnostics/home.php?lang=EN