Publikacje

 


publikacje na temat maintrac


 

  Najnowsze publikacje 2016
Autorzy:
Pizon M, Schott D, Pachmann K, Pachmann U.
Tytuł:
Liczba tumorspheres hodowanych z krwi obwodowej jest czynnikiem prognostycznym obecności przerzutów u chorych na raka piersi.
miejsce publikacji:
Oncotarget Advance Publications 2016, doi:

  Najnowsze publikacje 2016
Autorzy:
Schuster S, Pachmann K.
Tytuł:
Zirkulierende epitheliale Tumorzellen: Echtzeitkontrolle in der adjuvanten Krebstherapie, Der Erhaltungstherapie und Langzeitüberwachung.
miejsce publikacji:
DZKF 2016, 1: 46-50

  Najnowsze publikacje 2016
Autorzy:
Pizon M, Zimon D, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł:
Częste ekspresja PDL-1 krążących komórek nabłonka nowotworu (CETCs) może być nowym celem terapeutycznym u pacjentów z rakiem piersi.
miejsce publikacji:
Oncol Res Treat 2016, 39 (suppl1): D0303

  Najnowsze publikacje 2016
Autorzy:
Pizon M, Zimon D, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł:
PDL-1 częściej ekspresji na krążących komórek nabłonka nowotworu (CETCs) u chorych z przerzutowym rakiem piersi, mogą być istotnym czynnikiem w hamowaniu odpowiedzi immunologicznej na CETCs podczas przerzuty formacji.
miejsce publikacji:
Molecular Cancer Therapeutics 2016, # B95

  Najnowsze publikacje 2016
Autorzy:
Zimon D, Pizon M, V Mayer, Pachmann K.
Tytuł:
Stem markery komórek ulegają nadekspresji w tumorsheres hodowanych z krążących komórek nabłonkowych nowotworów (CETCs) u pacjentów z rakiem piersi.
miejsce publikacji:
Cancer Res 2016, 76: P3-07-59, doi: 10,1158 / 1538-7445.SABCS 15-P3-07-59

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Zimon D, Pizon M, Maier V, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł:
Tumorsphären, die aus CETCs von Patienten mit soliden Tumoren kultiviert Würden, zeigen eine überexpression von Stammzellmarkern.
miejsce publikacji:
Oncol Res Leczenie 2015, 38 (suppl 5): 1-288 (P-502)

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Pizon M, Zimon D, Pachmann U, Pachmann K.
tytuł:
Die Anzahl CECTs der aus kultivierten Tumorsphären hängt von dem Stadion der Krankheit und dem Einsatz einer Chemotherapie AB.
miejsce publikacji:
Oncol Res Leczenie 2015, 38 (suppl 5): 1-288 (V-631)

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Pizon M, Zimon D, Maier V, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł:
PDL-1 ulega ekspresji na krążących komórek nabłonka nowotworu (CETCs) i mogą BA kluczowym czynnikiem w hamowaniu odpowiedzi immunologicznej na CETCs podczas tworzenia przerzutów.
miejsce publikacji:
EJC 2015, 51 (suppl 3): 18-19 p

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Zimon D, Pizon M, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł:
Charakterystyka tumorspheres hodować z krążących komórek nabłonkowych nowotworów (CETCs) u chorych na raka trzustki.
miejsce publikacji:
EJC 2015, 51 (suppl 3): P6

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Zimon D, Pizon M Stein EL, Pachman UA, Pachmann K.
Tytuł:
vemurafenib wyeliminować BRAF zmutowane obiegu nabłonkowych komórek nowotworowych (CETCs) z krwi pacjentów z czerniakiem złośliwym.
miejsce publikacji:
J Clin Oncol 2015, 33 (suppl; abstr e11031)

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Pizon M, Zimon D, Pachmann UA, Pachmann K.
tytuł:
Tumorspheres hodowlane z krążących komórek nowotworowych nabłonka (CETCs) u chorych na raka trzustki o komórki macierzyste raka właściwości i odporność na standardowych chemioterapeutyków.
miejsce publikacji:
J Clin Oncol 2015, 33 (suppl; abstr e22031)

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Pizon M, Zimon D, Pachmann UA, Pachmann K.
Tytuł:
Liczba tumorspheres wyhodowanych z CETCs u chorych na raka piersi w stosunku do stopnia zaawansowania choroby i podawania chemioterapii.
miejsce publikacji:
J Clin Oncol 2015, 33 (suppl; abstr e22032)

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Pachmann K, Schuster, S.
Tytuł:
Brustkrebs-überwachung nach Ende der Hormontherapie: bieten zirkulierende epitheliale Tumorzellen eine Entscheidungshilfe?
miejsce publikacji:
Gyne 2015, 05: 28-32

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Pachmann K, S. Schuster
Tytuł:
Brustkrebsüberwachung: bieten zirkulierende epitheliale Tumorzellen eine Entscheidungshilfe?
miejsce publikacji:
DZKF 2015, 3: 15-19

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Guntinas-Lichius O Pachmann K.
Tytuł:
Zirkulierende Tumorzellen bei Kopf-Hals-Tumoren.
miejsce publikacji:
DOI 10.1055 / s-0035-1548921, Laryngo-Rhino-Tol 2015, 94: 367-73

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Pachmann K.
Tytuł:
Wie beeinflußt umrzeć Therapie Solider epithelialer tumore die im Blut zirkulierenden Tumorzellen.
miejsce publikacji:
DZO 2015, 47: 82-87

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Sorg S, Pachmann K, Brede-Hekimian K, Freesmeyer M, Winkens T.
Tytuł:
Ustalenie pochodzenia tkankowego krążących komórek nabłonkowych (CEC) u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy przez PCR w czasie rzeczywistym przy użyciu sondy mRNA tarczycy.
miejsce wydania:
Cancer Letters. dx.doi.org.

  Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Pachmann K.
Tytuł:
Aktualne i potencjalne zastosowanie metody w diagnostyce raka MAINTRAC i przewidywania przerzutów.
miejsce publikacji:
Expert Rev Mol Diagn

Najnowsze publikacje 2015
Autorzy:
Inhestern J, K Oertel, Stemmann V, Schmalenberg H, Dietz A, Rotter N, Veit J, Goerner M, Sudhoffs H, Junghans C, Wittekindt C, Pachmann K, Guntinas-Lichius O.
Tytuł:
prognostyczna rola krążących komórek nowotworowych w trakcie chemioterapii indukcyjnej a następnie Chirurgii Lecznicze W połączeniu z pooperacyjna radioterapia u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem jamy ustnej i części ustnej gardła płaskonabłonkowego.
miejsce publikacji:
PLoS One

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Zimon D, Pizon M Stein EL, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł:
chemiowrażliwość różnicy między CETCs i spherodis nowotworowych u chorych na raka z guzami litymi.
miejsce publikacji:
Europ J Cancer 2014, 50 (suppl 6): 62, # 190

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Winkens T, Pachmann K, Fressmeyer M.
Tytuł:
Wpływ terapii radiojodem od liczby krążących komórek epitzelial (CEC) u chorych ze zróżnicowanym tarczycy carcioma – badania pilotażowego.
miejsce publikacji:
Exp Clin Endocrinol Diabetes 2014, 122: 246-253

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Pachmann K, D Zimon, Pizon M, Pachmann U.
Tytuł:
nowotworowe kulki wyrastające z obwodowo krążących komórek nowotworowych wykazuje cechy macierzystych komórek.
miejsce publikacji:
Cancer Res 15 grudnia 2013 73: PD6-1; doi: 10,1158 / 0008-5472.SABCS13-PD6-1

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Pachmann K.
Tytuł:
Tumorspheres cutured z krążących komórek nabłonkowych nowotworów (CETCs) jako markera diagnostycznego u chorych z litych nowotworów.
miejsce publikacji:
J Clin Oncol 2014, 32: 705, # 11043

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Pachmann K.
Tytuł:
Porównanie testów wrażliwości na chemioterapię z CETCs i kuleczek u pacjentów z guzami litymi nowotworami.
miejsce publikacji:
J Clin Oncol 2014, 32: 166, # 2598

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Pachmann K, Pizon M, Zimon D Stein EL.
Tytuł:
somatyczne mutacje EGFR KRAS i BRAF genów: Różnice w krążących komórek nabłonka nowotworu (CETC), co określono stosując analizator Cobas Z480.
miejsce publikacji:
Europ J Cancer 2013, 49 (suppl.4): 34 (# MC13-0080)

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Zimon D, Pizon M, Pachmann U, Pachmann, Pachmann K.
Tytuł:
Ustalenie roli IGF-IR i VEGFR-2 w rozwoju oporności na trastuzumab w raku piersi.
miejsce publikacji:
Oncol Res Treat 2014, 37 (suppl 5): 262 (# P798)

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Pizon M, Zimon D, Pachmann U, Pachmann, Pachmann K
Tytuł:
W badaniach in vitro chemiowrażliwość kuleczek hodowanych od CETCs pacjentów chorych na raka z guzami litymi.
miejsce publikacji:
Oncol Res Treat 2014, 37 (suppl 5): 271 (# P822)

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Zuerch M, Foertsch S, Matzas M, Pachmann K, Kuth R.
Tytuł:
Klasyfikacja komórek Christian Spielmann Cancer ze spójnego obrazowania za pomocą dyfrakcji ekstremalne ultrafioletowe źródła promieniowania.
miejsce publikacji:
Journal of Medical Imaging 1 (3) 031.008 (październik grudzień 2014)

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Sorg S, Pachmann K, Brede-Hekimian K, Freesmeyer M, Winkens T.
Tytuł:
Ustalenie pochodzenia tkankowego krążących komórek nabłonkowych (CEC) u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy przez PCR w czasie rzeczywistym przy użyciu sondy mRNA tarczycy.
miejsce wydania:
Cancer Letters. dx.doi.org./10.1016/j.canlet.2014.09.046

  Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
Zimon D, Pizon M Stein EL, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł
chemiowrażliwość różnicy między CETCs i spherodis nowotworowych u pacjentów z guzami litymi nowotworami
miejsce publikacji:
Europ J Cancer

Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
D. Zimon, M. Pizon U. Pachmann, K. Pachmann
Tytuł:
subpopulacji WŚRÓD KRĄŻĄCE komórek nabłonkowych guza u pacjentów ze stałymi RAKA jest zdolny SPHERE FORMACJI i niesie macierzyste nowotworowe właściwości komórki
miejsce publikacji:
plakat Abstracts – IFCC WorldLab Istambuł 2014 – Stambuł, 22-26 czerwca 2014 – DOI 10,1515 / cclm-2014-4013 Clin Chem Lab Med 2014; 52, specjalne Supl, pp S1 – S1760, czerwiec 2014 – Copyright by Walter de Gruyter – Berlin – Boston S436

Najnowsze publikacje 2014
Autorzy:
D. Zimon, M. Pizon U. Pachmann, K. Pachmann
Tytuł:
EGFR, KRAS i BRAF Analiza mutacji są indywidualnie zdeponowane SINGLE KRĄŻĄCE komórek nabłonkowych nowotworów (CETCS) przy użyciu COBAS z 480 ANALIZATORA
miejsce publikacji:
plakat Abstracts – IFCC WorldLab Istambuł 2014 – Stambuł, 22-26 czerwca 2014 – DOI 10,1515 / cclm-2014-4013 Clin Chem Lab Med 2014; 52, specjalne Supl, pp S1 – S1760, czerwiec 2014 – Copyright by Walter de Gruyter – Berlin – Boston S387

Najnowsze publikacje 2013
Autorzy:
S. Schuster, K. Pachmann
Tytuł:
Zirkulierende Tumorzellen – Potenzielle Diagnostische Marker und prognostische Faktoren
miejsce publikacji:
Deutsche Apotheker Zeitung Nr. 48, 28.11.2013, 153. Jahrgang

Najnowsze publikacje 2013
Autorzy:
Zimon D, Pizon M, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł:
insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (receptora IGF-IR) oraz receptor naczyniowo śródbłonkowy fractor wzrostu 2 (VEGFR-2) mogą być wykrywane na krążących komórek nabłonka nowotworu (CETCs), u pacjentów z guzami litymi.
miejsce publikacji:
Onkologie 2013, 36 (suppl 7): 269 # P874

Najnowsze publikacje 2013
Autorzy:
M. Pizon, D. Zimon, S. Carl U. Pachmann, K. Pachmann i O. Camara
Tytuł:
Niejednorodność nabłonkowych krążących komórek nowotworowych u poszczególnych pacjentów w stosunku do profili ekspresji i klonalnej wzrostu (tworzenie sfery) w raku piersi
miejsce publikacji:
ecancer medicalscience

Najnowsze publikacje 2013
Autorzy:
Rüdiger N Stein EL, Schill E, G Spitz, Rabenstein C, Stauch M, Rengsberger M, Runnebaum IB, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł:
chemiowrażliwość Badanie krążących komórek nabłonkowych nowotworów (CETC) in vitro: Korelacja w Vivo czułość i wyników klinicznych.
miejsce publikacji:
J Cancer Therapy 2013, 4: 597-605

Najnowsze publikacje 2013
Autorzy:
Pizon M, Zimon DS, Pachmann U, Pachmann K.
Tytuł:
Insulin-Like Growth Factor Receptor I (IGF-IR) i Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 (VEGFR-2), są wyrażone na podstawie krążącego nabłonkowe komórki nowotworowe raka piersi pacjenta.
miejsce publikacji:
PLoS ONE 2013, 8 (2): e56836. doi: 10.1371 / journal.pone.0056836

Najnowsze publikacje 2012
Autorzy:
Retsky M, R Rogers, Demicheli R, Hrushesky WJM, Gukas I, Vaidya JS, Baum B, Forget P DeKock M, Pachmann K.
Tytuł:
NLPZ przeciwbólowe ketorolak stosowany peroperatively może hamować wczesny nawrót raka piersi: przede wszystkim związek z potrójnie negatywnym podgrupie
miejsce publikacji:
Breast Cancer Res Treat 2012 DOI: 10.1007 / s10549-012-2094-5

Najnowsze publikacje 2012
Autorzy:
Hekimian K, Meisezahl S, Trompelt K, Rabenstein C, K Pachmann
Tytuł:
nabłonka Rozpowszechnianie komórek i Readhesion: Analiza czynników przyczyniających się do tworzenia przerzutów w raku piersi
site publikacji:
ISRN Oncology tom 2012, ID artykułu 601810, 8 stron doi: 10,5402 / 2012/601810

Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Hekimian K Stein EL, Pachmann U, Pachmann K
Tytuł:
Demasking nabłonka cząsteczki adhezji komórkowej (EpCAM) krążących nabłonkowych komórek nowotworowych poprzez Tween (
miejsce publikacji:
Clin Chem Lab Med 2011, DOI 10,1515 / CCLM.2011.812

Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Hoemberg M, Stahl D, Schlenke P, Sibrowski W, Pachmann U, U Cassenes
Tytuł:
izotypu autoprzeciwciał wpływa na fagocytozę pokryte przeciwciałami płytek krwi w chorobach autoimmunologicznych plamicy małopłytkowej
miejsce publikacji:
Scand J Immunol 2011, 74: 489-495

Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Pachmann K
Tytuł:
Nicht verwunderlich
miejsce publikacji:
Leserbrief zu D433 / 2011: Nachweis zirkulierender Tumorzellen: nicht für die Rutynowa Reif von Vera Zylka-Menhorn. Deutsches Ärzteblatt 2011, 41: A2158

  Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Stein EL, Pachmann U
tytuł:
Von Willebranda faktor czynnik wiążący VIII: nowa metoda do określenia względnej stechiometrii i powinowactwo
miejsce publikacji:
Transfus Med Hemother 2011, 38 (suppl 1): 72 # OS9.4

Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Pachmann K, Camara O Kroll T, Gajda M, Gellner AK, Wotschadlo J, Runnebaum IB
Tytuł:
Skuteczność kontroli terapii z użyciem cyrkulacyjne komórek nabłonkowych nowotworów (CETC) jako „Płynny Biopsja”: trastuzumabu w HER2 / neu-dodatnie Rak piersi
miejsce publikacji:
J Clin Oncol Cancer Res 2011, 137: 1317/27, DOI: 10.1007 / s00432-011-1000-6

Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Pachmann K
Tytuł
wysiewu komórek guza podczas zabiegu – możliwy wkład do tworzenia przerzutów
miejsce publikacji:
Raków 2011, 3: 2540-2553; doi: +10 3390 / cancers3022540

  Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Pizon MT, Pizon M, N Friedel, Pachmann U
Tytuł:
Ostra Wielu udar z zakrzepem w klinicznych objawów małopłytkowość indukowana heparyną (HIT) u pacjenta po operacji kardiochirurgicznej
miejsce publikacji:
Clin Chem Lab Med 2011, 92 (Supl specjalna): S? # 0271

Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Pizon M, Pachmann U, Schill E, G Spitz, Pachmann K
Tytuł:
chemiowrażliwość krążących komórek nabłonka nowotworu (CETC) nie zmienia się pod wpływem kriokonserwacji
miejsce publikacji:
Clin Chem Lab Med 2011, 92 (Supl specjalna): S222 # 0059

Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Pachmann U, Hekimian K, Carl S, Ruediger N, Rabenstein C, K Pachmann
Tytuł:
Porównując kolejne etapy do wykrywania krążących komórek nowotworowych: bardziej szczegółowe lub po prostu mniej wrażliwa?
miejsce publikacji:
WebmedCentral RAKA 2011; 2 (2): WMC001490

Najnowsze publikacje 2011
Autorzy:
Pachmann K Camara O, Kohlhase A, C Rabenstein Kroll T, Runnebaum IB, Hoeffken K
Tytuł:
Ocena skuteczności terapii celowanej z wykorzystaniem krążących komórek nabłonkowych nowotworów (CETC :): przykład monitorowania terapii SERM jako unikalne narzędzie do zindywidualizowania terapii
miejsce publikacji:
J Clin Oncol Cancer Res 2011, 137: 821-828, doi: 101007 / s00432-010-0942-4

Najnowsze publikacje 2010
Autorzy:
Carl S, O Camara, Plaschke-Schluetter A Kroll T, Pachmann K
Tytuł:
Molecular Analiza Jedynka krążących komórek nowotworowych do charakteryzacji z celów terapii raka piersi Systemowego jako szansa na indywidualizację terapii
miejsce publikacji:
Cancer Res 2010, 70 (24 Suppl): 274s (P3-10-37)

Najnowsze publikacje 2010
Autorzy:
Hekimian K, Camara O Kroll T, Joerke C, Krauspe S, Pachmann K, Runnebaum I
Tytuł:
Wpływ leczenia trastuzumabem na przebieg choroby u HER2 / neu dodatnim rakiem piersi
miejsce publikacji:
Archiwum Ginekologii i Położnictwa 2010, 282 (Suppl 1): S48 (FV-Onko 03 17)

Najnowsze publikacje 2010
Autorzy:
Pachmann K Kroll T, R
Tytuł:
Wykrywanie i molekularna charakterystyka obiegu nabłonkowe komórki nowotworowe z guzów litych: Porównanie dwóch sposobów
miejsce publikacji:
Onkologie 2010, 33 (suppl 6): 53-4 (P192)

Najnowsze publikacje 2009
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, Rabenstein C, Winzer H, Runnebaum IB
Tytuł:
cyrkulacyjne nabłonkowych komórek nowotworowych (CETC) Monitorowanie podczas SERM i inhibitor aromatazy Leczenie wczesnego wykrywania pacjentów opornych na tamoksyfen
miejsce publikacji:
Cancer Res 2009, 69 (Suppl): 808s (# 5129)

Najnowsze publikacje 2009
Autorzy:
Camara O Kroll T, Oppel S, Runnebaum IB, Pachmann K
Tytuł:
cyrkulacyjne komórek nabłonkowych jako narzędzie do monitorowania leczenia Sukces Podstawowej chemioterapii jednoczesne lub sekwencyjne i bez trastuzumabu
miejsce publikacji:
Cancer Res 2009, 69 (Suppl): 651s (# 3016)

Najnowsze publikacje 2009
Autorzy:
Hammer U, Camara O, Hekimian K, Gellner AK, Runnebaum IB, Pachmann K
Tytuł:
Zmiana Therapy W konsekwencji zachowanie się CETC podczas uzupełniającym trastuzumabem leczenia pacjentów z HER2 / neu rakiem piersi
miejsce publikacji:
Cancer Res 2009, 69 (Suppl): 612S (# 2088)

Najnowsze publikacje 2009
Autorzy:
Pachmann K Stein EL, Schill E, U Pachmann
Tytuł:
chemiowrażliwość Badanie krążących komórek nabłonkowych (CETC) w chorzy na raka piersi i korelacji z wynikiem klinicznym
miejsce publikacji:
Cancer Res 2009, 69 (Suppl): 606s (# 2044)

Najnowsze publikacje 2009
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, Runnebaum IB, Hoeffken K
Tytuł:
miernicze odpowiedź krążących komórek nabłonkowych nowotworów (CETC) jest subpopulacji komórek macierzystych nowotworu na leczenie wczesnego stadium
miejsce publikacji:
J Clin Oncol 2009, 27 (S15): 564 # 11026

Najnowsze publikacje 2009
Autorzy:
Hekimian K Stein EL, Pachmann U, Pachmann K
Tytuł:
Wykrywanie komórek nowotworowych macierzystych wśród krążących komórek nabłonka nowotworu (CETC) i związek z odpowiedzi terapeutycznej
miejsce publikacji:
Cancer Res 2009, 69 (Suppl): 324s (# 5053)

Najnowsze publikacje 2009
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, Gajda M, Rabenstein C, Pachmann U, Runnebaum IB
Tytuł:
potencjału przerzutowego HER2 / neu dodatnich i HER2 / neu negatywne krążących nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC) uwalniane podczas pierwotnej chemioterapii systemowej
miejsce publikacji:
Cancer Res 2009, 69 (Suppl): 317s-318S (# 5031)

Najnowsze publikacje 2009
Autorzy:
Camara O, Hammer U, Gajda M, Kroll T, Krauspe S, Gellner AK, Joerke C, Runnebaum IB, Hoeffken K, K Pachmann
Tytuł:
Zachowanie i potencjału przerzutowego HER2 / neu dodatnich i HER2 / neu negatywnych nabłonkowych krążących komórek nowotworowych (CETC) podczas uzupełniającego leczenia systemowego w raku piersi
miejsce publikacji:
Cancer Res 2009, 69 (Suppl): 317s (# 5030)

Najnowsze publikacje 2009
Autorzy:
Camara O, J
Tytuł:
Monitorowanie krążących nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC), aby ocenić terapię: u pacjentów z progresją choroby po trastuzumabem utrzymującej CETC mogą być wyeliminowane przez skojarzonego leczenia lapatynibu
miejsce publikacji:
J Clin Oncol Cancer Res 2009, 135: 643-7

Najnowsze publikacje 2008
Autorzy:
Gajda M, Camara O, S Oppel Kroll T, J
Tytuł:
Monitorowanie krążących nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC) podczas pierwotnej chemioterapii układowej włączając trastuzumab wczesnego prognozowania wyników u pacjentów z HER2 / neu-dodatnich nowotworów
miejsce wydania:
Ann Oncol 2008, 19: 2090-1

Najnowsze publikacje 2008
Autorzy:
Pachmann K
Tytuł:
krążących komórek nowotworowych w raku piersi: Ficition czy rzeczywistość?
miejsce publikacji:
J Clin Oncol 2008, 26: 3656-3657

Najnowsze publikacje 2008
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, Gajda M, Untch M, Hoeffken K
Tytuł:
Początkowa reakcja krążących komórek nabłonkowych nowotworów (CETC) w trakcie pierwotnej systemowej terapii raka piersi jest prognostyczną dla wczesnego nawrotu
miejsce wydania:
Ann Oncol 2008, 19 (suppl5): 136 (# 24PD)

Najnowsze publikacje 2008
Autorzy:
Pachmann K, Camara C, Hammer U, Joerke C, Krauspe S, Rabenstein C, Runnebaum IB, Hoeffken K
Tytuł:
Wpływ chemioterapii systemowej na nabłonkowych krążących komórek nowotworowych (CETC) w raku piersi
miejsce publikacji:
J Clin Oncol 2008, 26 (suppl): 578s (# 11001)

Najnowsze publikacje 2008
Autorzy:
Pachmann K Stein EL, Rabenstein C, Klemens HJ, Pachmann U
Tytuł:
kierowania obiegu nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC), aby ocenić efektywność i sposób działania nowych środków cytotoksycznych w raku piersi
miejsce wydania:
Proceedings suplementu: Z OSTATNIEJ CHWILI Abstracts 2008, # LB-183, p51-52

Najnowsze publikacje 2008
Autorzy:
Pachmann K, Dengler R Lobodasch K, FR
Tytuł:
Wzrost liczby komórek w completition leczenia może rozwinąć się jako wskaźnik wczesnego nawrotu liczby krążących komórek nowotworowych (CETC) do monitorowania leczenia uzupełniającego w raku piersi
miejsce publikacji:
J Clin Oncol Cancer Res 2008, 134: 59-65

Najnowsze publikacje 2008
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, Kavallaris A, Krauspe S, Malarski N, Gajda M, Kroll T, J
Tytuł:
monitorowanie reakcji krążących komórek nabłonkowych nowotworów (CETC) do uzupełniającej chemioterapii w raku piersi umożliwia wykrycie pacjentów z ryzykiem wczesnego nawrotu
miejsce publikacji:
J Clin Oncol 2008, 26 (8): 1208/15

Najnowsze publikacje 2007
Autorzy:
Camara O, Kavallaris A, Rengsberger M, Koch A Schneider U, Egbe A, Untch M, K Pachmann
Tytuł:
Początkowa reakcja krążących komórek nowotworowych nabłonka pierwotnej chemioterapii ogólnoustrojowej w raku piersi jest silnie predykcyjne dla końcowego rezultatu redukcji guza
miejsce publikacji:
Breast Cancer Research and Treatment 2007, 106 (Suppl 1): A4019, P172

Najnowsze publikacje 2007
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, Kavallaris A, Krauspe S, Malarski N, Gajda M, Kroll, T, Runnebaum I, K Hoeffken
Tytuł:
cyrkulacyjne nabłonkowych komórek nowotworowych nowe narzędzie do monitorowania terapii w raku piersi: a ponad dziesięciokrotny wzrost w liczbach podczas leczenia systemowego jest bardzo przewidywaniu nawrotu
miejsce publikacji:
Breast Cancer Research and Treatment 2007, 106 (Suppl 1): A110, P26

Najnowsze publikacje 2007
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, Kavallaris A, Lobodasch K, Rengsburger M, Koch A Kroll T, Sch
tytuł:
Die Bedeutung zirkulierender epithelialer Tumorzellen (CETC) für die Therapieüberwachung in der neoadjuvanten und der adjuvanten Therapie des Mammakarzinoms.
miejsce publikacji:
Senologie 2007, 4: A87, P129

Najnowsze publikacje 2007
Autorzy:
Camara O, Rengsberger M, Egbe A, Koch A, Gajda M, Hammer U, J
Tytuł:
Znaczenie krążących komórek nabłonka nowotworu (CETC) do monitorowania terapii w czasie neoadiuwantowej (Pierwotne układowe) Chemioterapia w raku piersi
miejsce publikacji:
Annals of Oncology 2007, 18: 1484/92

Najnowsze publikacje 2007
Autorzy:
Lobodasch K, Fr
Tytuł:
liczby krążących komórek nowotworów do monitorowania terapii adiuwantowej w leczeniu raka piersi: zwiększenie liczby komórek o zakończeniu leczenia to wskaźnikiem początku nawrotu
miejsce publikacji:
Pierś 2007, 16: 211-218

Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Kohlhase A, Malarski N, O Camara, Krauspe S, Runnebaum I, Hoeffken K, K Pachmann
Tytuł:
krążących komórek nowotworowych, narzędzia do monitorowania i celów terapii
miejsce publikacji:
Onkologie 2006, 29 (S3): 129, Streszczenie # 601

Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Pachmann K, Klemens JH, Hoeffken K, Camara O Schneider CP, Pachmann U
Tytuł:
Ukryte oblicze leczenia nowotworu: rozpowszechnianie komórek nowotworowych podczas etapów oczyszczania przeciwdziała sukces leczenia
miejsce publikacji:
Proc Amer doc Cancer Res, 2006, 47: Streszczenie # 1968

  Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Günther J, Waldau A, Hoeffken K, Pachmann K.
Tytuł:
Podłużny analiza infiltracji szpiku w ostrej białaczce limfatycznej podczas terapii: wczesne wykrycie zbliżającego się nawrotu
miejsce publikacji:
Onkologie 2006, 29 (S3): 78, P433

Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Pachmann K
Tytuł:
Uwalnianie komórek nowotworowych podczas przedoperacyjnej Therapie
miejsce publikacji:
raka piersi-Research, 01 listopada 2006, Leserbrief zu: Breast Cancer Research 2006, 8: R60

Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Camara O, Kavallaris A, N
Tytuł:
Siew komórek nabłonkowych do obiegu podczas operacji raka piersi: los łagodnych i złośliwych zmobilizowanych komórek
miejsce publikacji:
Świat Journal of Surgical Oncology 2006, 4,6-7 BG

Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Schwalbe M, Pachmann K, H
Tytuł:
Poprawa oddzielenie komórek nowotworowych od komórek krwi obwodowej za pomocą nanocząstek magnetycznych
miejsce publikacji:
J. Phys Condens Matter 2006, 18: 1-12

Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Klemens JH, Schwalbe M, N Buske Wagner K, Schnabelrauch M, G
Tytuł:
Differential interakcji nanocząstek magnetycznych w komórkach nowotworowych i komórek krwi obwodowej
miejsce publikacji:
J Clin Oncol Cancer Res 2006, 132: 287-292

Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Schwalbe M, Buske N, Vetterlein m, H
Tytuł:
karboksymetylo dekstranu Shell jest ważnym modulatorem Magnetic Nanoparticle wychwytu w komórkach ludzkich
miejsce publikacji:
Z Phys Chem 2006, 220: 125-131

Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Stahl D, Hoemberg M, Cassens U, Pachmann U, W Sibrowski
Tytuł:
Wpływ izotypów przeciwciał choroby związane z ekspresją repertuarów naturalnych autoprzeciwciał u ludzi
miejsce wydania:
Immunology Letters 2006, 102: 50-59

Najnowsze publikacje 2006
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, Lobodasch K, R Dengler, Runnebaum I, Hoeffken K, U Pachmann
Tytuł:
krążących komórek nowotworowych, narzędzia do monitorowania i celów terapii
miejsce publikacji:
Journal of Clinical Oncology 2006, 24 (18S): 32, Streszczenie # 617

Najnowsze publikacje 2005
Autorzy:
Schwalbe M, Jarke C, Buske N, Häffken K, Pachmann K, Klemens JH.
Tytuł:
Selektywne zmniejszenie oddziaływania nanocząsteczek magnetycznych z leukocytów i komórek nowotworowych, w osoczu ludzkim
miejsce publikacji:
Journal of Magnetism i materiały magnetyczne 2005, 293: 433-437

Najnowsze publikacje 2005
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, Kavallaris A Schneider U, Schünemann S, Häffken K.
Tytuł:
Ocena ilościowa odpowiedzi krążących komórek nabłonkowych (CEC) w celu Neodadjuvant leczeniu raka piersi: nowe narzędzie do monitorowania terapii
miejsce publikacji:
Breast Cancer Research 2005, 7: R975-R979

Najnowsze publikacje 2005
Autorzy:
Rolle A, Günzel R, Pachmann U, Willen B, Häffken K, Pachmann K.
Tytuł:
Wzrost liczby krążących komórek ephitelial rozsiane po sugery na niedrobnokomórkowego raka płuca monitorowania przez MAINTRAC jest czynnikiem prognostycznym nawrotów: Wstępne sprawozdanie
miejsce publikacji:
Świat Dz chirurgii onkologicznej 2005, 03:18

Najnowsze publikacje 2005
Autorzy:
Hummer H, Pachmann K, Pachmann U.
Tytuł:
Adjuvante Homöopathische Therapie bei konventionell behandeltem Mammakarzinom
miejsce publikacji:
AHZ 2005, 250: 127-133

Najnowsze publikacje 2005
Autorzy:
Pachmann K
Tytuł:
Długoletni Komórki nowotworowe w obiegowe chorzy na raka piersi
miejsce publikacji:
Clinical Cancer Research 2005, 11: 5657-5658

Najnowsze publikacje 2005
Autorzy:
Carlson RH
Tytuł:
Poszukiwanie i Rozpoznawanie Rozsiane komórki nowotworowe jako biomarkerów do nowotworów litych
miejsce publikacji:
Onkologia Times 2005, XXVII (11): 10-11

Najnowsze publikacje 2005
Autorzy:
Pachmann K, Klemens JH Schneider CP, Willen B, Camara O, Pachmann U, Häffken K.
Tytuł:
Znormalizowany kwantyfikacji krążących komórek nowotworowych obwodowych z płuc i raka piersi
miejsce wydania:
Clin Chem Lab Med 2005; 43: 617-627

Najnowsze publikacje 2005
Autorzy:
Pachmann K, Klemens JH, Hoeffken K Schneider CP, Lobodasch K, Camara O, U Pachmann
Tytuł:
monitorowanie ilościowe krążących komórek nabłonka dla individal kontroli w terapii raka płuc i piersi podczas przedoperacyjnej leczenia, chirurgii i chemioterapii uzupełniającej
miejsce publikacji:
Journal of Clinical Oncology 2005, 23 (16S): 36s, Streszczenie # 631

Najnowsze publikacje 2005
Autorzy:
Pachmann K
Tytuł:
chemioterapii neoadiuwantowej na raka piersi może powodować uwalnianie komórek nowotworowych
miejsce publikacji:
Onkologia News International, 2005, 03:29

Najnowsze publikacje 2004
Autorzy:
Wagner K, Kautz A, Räder M, Schwalbe M, Pachmann K, Klemens JH, Schnabelrauch M.
Tytuł:
Synteza oligonukleotydów z funkcjonalną nanocząstek magnetycznych i uczyć się na ich uptakte komórek InVitro
miejsce publikacji:
Appl metaloorganiczna Chem 2004, 18: 514-519

Najnowsze publikacje 2004
Autorzy:
Schwalbe M, Jarke C, Hausschild F, Häffken K, Pachmann K, Klemens JH.
Tytuł:
Human Plasma ułatwia wzbogacanie cyrkulacyjne komórek nabłonkowych z krwi obwodowej
miejsce publikacji:
Onkologie 2004, 27 (S3): 142, P630

Najnowsze publikacje 2004
Autorzy:
Schwalbe M, Hausschild F, Pachmann K, Klemens JK
Tytuł:
Ludzkie osocze zwiększa magnetycznej separacji komórek nowotworowych z leukocytów krwi obwodowej
miejsce publikacji:
5-ty Colloquium Program DFG-Priority „Kolloidale magnetische Fl

Najnowsze publikacje 2004
Autorzy:
Pachmann K, O Camara
Tytuł:
Wpływ terapii neoadjuwantowej w raku piersi na krążących komórek nowotworowych
miejsce publikacji:
95. dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem 27-31 marca 2004, P94, streszczenie # LB-161

Najnowsze publikacje 2004
Autorzy:
Pachmann K, Camara O, U Pachmann
Tytuł:
Wpływ chemioterapii pierwotnego guza w raku piersi na krążących komórek nowotworowych Wskazania do masywnego uwalniania komórek do obiegów jednocześnie ze zmniejszeniem wielkości guza
miejsce publikacji:
Breast Cancer Research and Treatment 2004, 88: 224, Streszczenie # 6014

Najnowsze publikacje 2004
Autorzy:
Pachmann K, Tulusan Ach, Lobodasch K, R Dengler, Pachmann M, Pachmann U
Tytuł:
monitorowania skuteczności terapii adiuwantowej w leczeniu raka sutka poprzez ilościowe krążących komórek nowotworowych za pomocą analizy MAINTRAC (skanowanie laserowe cytometrii komórek enrichtment kulki magnetyczne)
miejsce publikacji:
7-cia Kongres Europejskiego Towarzystwa Patologii Komórkowej Analitycznej 2001 Streszczenie P6

Najnowsze publikacje 2003
Autorzy:
Pachmann K, Klemens J, H
Tytuł:
Podejście do standaryzacji wykrywania krążących komórek nowotworowych porównując różne metody do analizy krwi obwodowej i szpiku kostnego
miejsce publikacji:
Onkologie 2003, 26 (S5): 191, P932

Najnowsze publikacje 2001
Autorzy:
Pachmann K
Tytuł:
Nachweis minimaler zirkulierender Tumorzellen mit Hilfe mikroflourimetrischer Analysen jestem Laser Scanning Cytometr (LSC)
miejsce publikacji:
Innovationsforum 05/04 września 2001, 18-19

Najnowsze publikacje 2001
Autorzy:
Pachmann K, P Heiss, Demel U, G Tilz
Tytuł:
wykrywanie i oznaczanie ilościowe małej liczby krążących komórek nowotworowych we krwi obwodowej za pomocą skanowania laserowego cytometru (LSC
miejsce publikacji:
Clin Chem Lab Med 2001, 39: 811-817

Najnowsze publikacje 2001
Autorzy:
Pachmann K, Lychatz S, Oblonczek G, B Willen
Tytuł:
Tumorzell-Analyse mit kombinierter Magnetanreicherung, Laser-Scanning-Zytometrie und visueller Kontrolle
miejsce publikacji:
LABORWELT 2001, IV: 23-26

Najnowsze publikacje 2001
Autorzy:
Pachmann K Zhao S, T Schenk, Kantarjian H, El-Naggar AK, Siciliano MJ Guo JQ, Arlinghaus RB, Andreff M
Tytuł:
Ekspresja BCR-Abl mRNA w poszczególnych komórek przewlekłej białaczki białaczki jak określono amplifikacji in situ
miejsce publikacji:
British Journal of Hematologia 2001, 112: 749-759

Najnowsze publikacje 2000
Autorzy:
Tilz GP, Pachmann K, U Demel
Tytuł:
LSC – Laser Scanning cytometrii jako aplikacja do wykrywania komórek nowotworowych we krwi obwodowej
miejsce publikacji:
Badanie eksperymentalne Onkologie 2000, 23 (S7): Abstrakt nr: 0215

Najnowsze publikacje 2000
Autorzy:
Pachmann K, U Pachmann
Tytuł:
Minimale residuale Tumorerkrankung bei soliden epithelialen Tumoren
site publikacji:
Leserbrief: Neues Deutsches automatisiertes Analyseverfahren

Najnowsze publikacje 2000
Autorzy:
Pachmann K, U Pachmann
Tytuł:
MAINTRAC podejście do wykrywania krążących komórek guza: czułość, swoistość, powtarzalności
miejsce publikacji:
Vox Sanguinis 2000, 78 (suppl 1), Poster # 615

Najnowsze publikacje 2000
Autorzy:
Pachmann U
Tytuł:
HIPA Test: Lepsza czułość i swoistość
miejsce publikacji:
Vox Sanguinis 2000, 78 (suppl 1), Poster # 054

Najnowsze publikacje 2000
Autorzy:
Jungwirth-Schill C, Pachmann U, Pachmann K
Tytuł:
Przeciwciała przeciwko celom węglowodanowych z kompleksu GPIB / V / IX u pacjentów plamica jako wykryty przez Maipa
miejsce publikacji:
Vox Sanguinis 2000, 78 (suppl 1), Poster # 063

Najnowsze publikacje 2000
Autorzy:
Pachmann U, Jungwirth-Schill C Stein EL
Tytuł:
Transfuzja Medycyna Farmakologia: abcixmab wybiórczo zakłóca wiązanie ludzkiego anty auta płytek i alloprzeciwciał do GPIIb / IIIa jako monitorowane przez PSIFT i Maipa
miejsce publikacji:
Vox Sanguinis 2000, 78 (suppl 1), Poster # 064

Najnowsze publikacje 2000
Autorzy:
Pachmann K, U Pachmann
Tytuł:
Laser skanowania cytometrii wzbogacenie magnes zgrubienie szybkiego zliczania ilościowego oznaczania minimalnej liczby komórek nowotworowych we krwi obwodowej i szpiku kostnego u pacjentek z rakiem sutka
miejsce publikacji:
Journal of Clinical Oncology 2000, 18: Streszczenie # 541

Najnowsze publikacje 2000
Autorzy:
Pachmann K, Tolkmitt M, Mengel M, N Rinas, Dressel V, Lobodasch K, Tulusan Ach, Pachmann U
Tytuł:
w czasie rzeczywistym monitoruje się skuteczność terapii adiuwantowej w leczeniu raka sutka poprzez ilościowe zmniejszenie liczby krążących komórek nowotworowych za pomocą analizy MAINTRAC
miejsce publikacji:
Breast Cancer Research and Treatment 2000, 64: # 402

Najnowsze publikacje 1997
Autorzy:
Eichler P, Barthels K, Budde U, S Haas Kroll H, Loreth M, Pachmann U, P
Tytuł:
Warsztaty na temat walidacji wywołanej przez heparynę-Aktywacja płytek-testowym (HIPA)
miejsce publikacji:
Annals of Hematologia 1997, 74: