Chemiowrażliwość na leki

Chemowrażliwość

Każdy pacjent jest indywidualny, a każdy guz jest unikalny dla tego pacjenta. Dlatego leki podawane jednemu pacjentowi mogą mieć bardzo różne działanie u innego pacjenta. Aby dowiedzieć się, jaki rodzaj leku ma największe szanse na skuteczne działanie przed rozpoczęciem leczenia, zaleca się testowanie leków za pomocą maintrac®. Analiza ta może służyć jako podstawa do podejmowania decyzji zarówno dla lekarza, jak i pacjenta, dotyczących późniejszych decyzji terapeutycznych.

Do oceny skuteczności leku wykorzystuje się komórki uwalniane przez nowotwór do krwioobiegu, tak jak w pomiarze liczby komórek. Leki są testowane bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych (CETC / CTC). Dzienną dawkę odpowiedniego leku miesza się z krwią pacjenta w probówce testowej (in vitro). Krew i zawarte w niej CETC / CTC są następnie eksponowane na leki w różnych okresach czasu. Następnie szybkość śmierci CETC / CTC porównuje się do próbki bez dodanego leku. Wyniki pokazują lek, który jest najbardziej odpowiedni do niszczenia komórek nowotworowych we krwi.

Testy tego rodzaju, dotyczące prawdopodobieństwa działania leku, są możliwe zarówno przed rozpoczęciem leczenia, jak i po rozpoczęciu leczenia. Można testować zarówno leki konwencjonalne, jak i alternatywne. Idealnie, substancje do testowania powinny być w postaci płynnej i jako takie odpowiednie do podawania pacjentowi we wlewach.

Po testach leków in-vitro należy przeprowadzić badanie liczby komórek za pomocą maintrac® w celu potwierdzenia, czy stosowane leki mają długotrwały wpływ na krążące komórki nowotworowe we krwi. Zasadniczo zmniejszenie liczby komórek wskazuje na udaną terapię.

Testowanie leku za pomocą maintrac® jest również możliwe, gdy guz został już usunięty.