Terapia neoadjuwantowa

Odpowiedź krążących komórek nowotworowych w terapii neoadjuwantowej

Chemioterapia ne oadjuwantowa

Termin terapia neoadiuwantowa opisuje metodę leczenia przeprowadzoną przed chirurgicznym usunięciem nowotworów.
Może składać się z chemioterapii, radioterapii lub terapii hormonalnej. Podstawowym celem terapii neoadiuwantowej jest zmniejszenie wielkości guza. W niektórych przypadkach guz może nawet całkowicie zniknąć (całkowita remisja).

maintrac® może być korzystny podczas terapii neoadiuwantowej do śledzenia zmian w liczbie krążących komórek nowotworowych, a także do oceny skuteczności leczenia i oznakowania wczesnych objawów nawrotu.

Pierwsza zmierzona wartość liczby komórek maintrac® jest zawsze stosowana jako wartość bazowa, która ma niewielkie znaczenie, gdy rozważana jest sama. Można interpretować tylko postęp liczby komórek, który można zobaczyć po wykonaniu dalszych pomiarów.

Zmniejszenie liczby komórek

Na początku chemioterapii często obserwuje się szybkie zmniejszenie liczby komórek nowotworowych krążących we krwi. W trakcie terapii, zwłaszcza po wyeliminowaniu guza pierwotnego, powszechny jest wzrost liczby komórek. Leczenie należy kontynuować aż do ponownego zmniejszenia liczby komórek. W niektórych przypadkach korzystne jest kontynuowanie leczenia po operacji.

Zwiększenie liczby komórek

Jeśli nie zostanie wykryte zmniejszenie wielkości guza i nastąpi wzrost liczby krążących komórek nowotworowych, oznacza to, że leczenie nie jest wystarczające. W porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapię należy zmodyfikować.

Często obserwuje się ogromny wzrost liczby komórek, gdzie masa komórek tworzących guz zostaje zaatakowana przez chemioterapię. Kurczący się guz uwalnia wiele ocalałych komórek do krwioobiegu. Ten sam scenariusz jest również możliwy w przypadku całkowitej remisji. Aby zapobiec późniejszemu powstawaniu przerzutów, terapię należy zmodyfikować i podać ponownie, aż do widocznego zmniejszenia liczby krążących komórek nowotworowych. W takim przypadku maintrac® może przeprowadzić testowanie różnych wariantów chemioterapii w teście na chemiowrażliwość komórek nowotworowych. Ponadto po operacji zaleca się dalszą obserwację postępu liczby komórek.