Krążące komórki macierzyste

Przerzuty nowotworowe są główną przyczyną zachorowalności i umieralności na raka. Uważa się, że subpopulacja komórek nowotworowych o właściwościach podobnych do macierzystych odpowiada za inwazję guza, przerzuty, heterogenność i oporność terapeutyczną. Ta populacja jest określana jako rakowe komórki macierzyste (CSC). Opracowaliśmy prostą metodę identyfikacji i charakteryzowania krążących komórek macierzystych raka wśród krążących komórek nabłonka (CETC).

CETC hodowano w warunkach sprzyjających wzrostowi nowotworów od 72 pacjentów z rakiem piersi, w tym subpopulacji 23 pacjentów z chorobą przerzutową. CETC określono przy użyciu metody maintrac®. Profile ekspresji genów pojedynczych CETC i nowotworów tych samych pacjentów analizowano za pomocą qRT-PCR.
Tworzenie sfer obserwowano u 79% pacjentów. Stwierdziliśmy, że liczba sfer zbudowanych z komórek nowotworowych zależy od stadium choroby. Co więcej, najważniejszym czynnikiem dla rozwoju nowotworów jest chemioterapia. Pacjenci po przejściu chemioterapii mieli mniejszą liczbę komórek macierzystych w porównaniu do pacjentów bez stosowanej chemioterapii. Pacjenci z pierwotnym guzem HER2-dodatnim mieli większą liczbę komórek macierzystych. Analiza profilu ekspresji markerów powierzchniowych nowotworów wykazała, że ​​komórki w sferach mają typowy fenotyp nowotworowych komórek macierzystych. Nie było formowania sfer z komórek macierzystych w grupie kontrolnej z 50 zdrowymi dawcami.

Badanie to pokazuje, że niewielka część CETC ma aktywność proliferacyjną. Identyfikacja podzbioru CETC za pomocą właściwości komórek macierzystych raka może dostarczyć bardziej klinicznie użytecznych informacji prognostycznych.