Oznaczanie Krążących Macierzystych Komórek Nowotworowych.

Rozpatrywany przypadek 60-letniej pacjentki z rakiem piersi.

Zdiagnozowano u niej raka piersi estrogenowo dodatniego z przerzutami do kości.

Leczenie polegało na chirurgicznym usunięciu guza raka piersi, radioterapii przerzutów do kości i terapii hormonalnej. Ponadto aktywne i interwencyjne uzupełniające leczenie, w tym odżywianie, styl życia, suplementy.

Liczba CTC pozostała umiarkowanie podwyższona pomimo intensywnych i połączonych terapii, w tym terapii komórkami dendrytycznymi. Ostatni przegląd kliniczny wskazał na stabilną chorobę.

Testy sfer nowotworowych rozpoczęto w celu określenia agresywności i zwiększonego ryzyka dalszego rozwoju przerzutów.

CTC uległy zmianie i wykazują mniejszą ekspresję receptora EpCam.

Liczba sfer nowotworowych wynosząca 450 sfer / ml wskazuje na wzrost agresywności komórek nowotworowych i zwiększenie ryzyka dalszego rozwoju przerzutów.

Krew pacjenta inkubuje się w specjalnych pożywkach a następnie obserwuje wzrost sfer nowotworowych. Sfery poddaje się barwieniu EpCAM by potwierdzić nowotworowe pochodzenie.

Opcja terapeutyczna

Pacjentkę należy monitorować w cyklach co 3 miesiące by wychwycić możliwe przeżuty.

Maintrac to innowacyjna platforma analityczna w diagnostyce raka i monitorowaniu terapii. Maintrac identyfikuje i ocenia ilościowo krążące komórki nowotworowe w próbce krwi pacjentów z rakiem i analizuje skuteczność wybranych leków. W badaniach klinicznych z udziałem ponad 900 pacjentów Maintrac wykazał, że monitorowanie krążących komórek nowotworowych w sytuacji adiuwanta, podczas leczenia podtrzymującego i leczenia przeciwciałem w raku piersi ma znaczące korzyści dla prowadzenia leczenia. Możliwe nawroty można rozpoznać na wczesnym etapie.