Obecność białka Ki67

Ki67 jest białkiem jądrowym związanym z proliferacją komórek. Białko Ki67 jest obecne podczas wszystkich aktywnych faz cyklu wzrostu, jednak nie występuje w komórkach spoczynkowych (spoczynkowych). Ki67 identyfikuje się metodą IHC. Obecność białka Ki67 na krążących komórkach nowotworowych wskazuje procent krążących komórek nowotworowych w aktywnej fazie wzrostu cyklu komórkowego. Wyższe ilości wiążą się ze zwiększonym ryzykiem progresji lub nawrotu.
Krążące razem komórki nowotworowe oraz ocena obecności białka Ki67 stanowią bardzo przydatne narzędzie do monitorowania skuteczności leczenia i ryzyka progresji choroby


Mavroudis D., Agelaki S. Jounal z Clinical Oncology, 34,15.2017 – Związek ekspresji Ki-67 w CTC z nawrotem choroby…

Wysoka ekspresja Ki67 – zwiększone ryzyko progresji
Dwa poniższe przykłady pochodzą od pacjentów po wstępnej operacji guza pierwotnego plus leczenie uzupełniające. Zidentyfikowana liczba krążących komórek nowotworowych jest niska, ale ekspresja Ki67 jest wysoka, co wskazuje na zwiększone ryzyko progresji.

Wniosek::
Należy ściśle monitorować liczbę krążących komórek nowotworowych oraz stan kliniczny pacjenta by odpowiednio wcześnie zmodyfikować leczenie.


Maintrac to innowacyjna platforma analityczna w diagnostyce raka i monitorowaniu terapii. Maintrac identyfikuje i ocenia ilościowo krążące komórki nowotworowe w próbce krwi pacjentów z nowotworem i analizuje skuteczność wybranych leków. W badaniach klinicznych z udziałem ponad 900 pacjentów, Maintrac wykazał, że monitorowanie krążących komórek nowotworowych w sytuacji leczenia adjuwantowego, oraz podczas leczenia podtrzymującego i terapii hormonalnej w raku piersi ma znaczące korzyści. Możliwe nawroty można rozpoznać na wczesnym etapie