Watch and wait

Podejście obserwuj i czekaj

Rak prostaty jest najczęstszym rodzajem raka u mężczyzn, z rosnącą szansą na wystąpienie choroby wraz z wiekiem. Są to często przypadki mniej agresywnych guzów, które mogą rosnąć bardzo powoli przez wiele lat. Aby uniknąć „nadmiernego leczenia” u tych pacjentów niskiego ryzyka, opracowano pojęcia „aktywnego monitorowania” i „obserwowania i czekania”.

Koncepcja „uważaj i czekaj” obejmuje wyłącznie monitorowanie: na razie unika się wszelkiego rodzaju terapii, a guz jest ściśle obserwowany.

Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi takie podejście można zastosować u pacjentów, u których rak ogranicza się do prostaty, którzy osiągnęli już wiek co najmniej 70 lat i których oczekiwana długość życia wynosi mniej niż 10 lat. Podstawową kwestią jest to, że jakakolwiek terapia może wyrządzić tym pacjentom znacznie większe szkody niż sama choroba.

W takim przypadku raka prostaty, który nie wymaga leczenia, ale wymaga monitorowania, maintrac® może być przydatny do długoterminowego monitorowania. Wskazane jest przeprowadzanie zliczania komórek krążących komórek nowotworowych we krwi co najmniej co 3 do 6 miesięcy. Jeśli podczas liczenia komórek maintrac® zostanie wykryty znaczny wzrost liczby krążących komórek nowotworowych, zalecane są dalsze testy diagnostyczne oraz, w zależności od konkretnego przypadku, leczenie raka prostaty.

Ponadto testy określające antygen specyficzny dla prostaty (PSA) lub antygen błonowy specyficzny dla prostaty (PSMA) w komórkach nowotworowych mogą być korzystne w scenariuszu „obserwuj i czekaj”. Są to białka, które są głównie wyrażane przez komórki prostaty i mogą być stosowane do śledzenia postępu w przebiegu choroby. Jeśli maintrac® stwierdzi wzrost liczby komórek niosących ten marker nowotworowy, należy przeprowadzić dalsze badania.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o tym, jakie inne opcje leczenia raka prostaty są dostępne, oraz o tym, jak maintrac® może być korzystny podczas leczenia.

Ponadto testy określające antygen specyficzny dla prostaty (PSA) lub antygen błonowy specyficzny dla prostaty (PSMA) w komórkach nowotworowych mogą być korzystne w scenariuszu „obserwuj i czekaj”. Są to białka, które są głównie wyrażane przez komórki prostaty i mogą być stosowane do śledzenia postępu w przebiegu choroby. Jeśli maintrac® stwierdzi wzrost liczby komórek niosących ten marker nowotworowy, należy przeprowadzić dalsze badania.