Monitorowanie leczenia nowotworu i chemiowrażliwość

Maintrac – monitorowanie leczenia nowotworu w rakach piersi, jelita i innych nowotworach.

Analiza wrażliwości komórek raka na leki.

maintrac® to badanie krwi, które wykrywa komórki nowotworowe uwolnione przez guz i krążące w krwioobiegu (często opisywane jako płynna biopsja).

Niektóre z krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za dalszy postęp choroby.

Przy użyciu liczby komórek maintrac® lekarz może monitorować, w jakim stopniu leczenie zakończyło się sukcesem. Wynik zawiera ilość komórek nowotworowych żywych i martwych. Dzięki analizie zmiany ilości komórek możemy ocenić postęp leczenia.

Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania działania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.

Maintrac – monitorowanie leczenia nowotworu to metoda bardziej innowacyjna niż inne testy skuteczności terapii przeciw nowotworowej.

Wykrywanie CETCs polega na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych (ang. epithelial cell adhesion molecule-EpCAM). Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi. Metoda oznaczająca ilościowo krążące nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC) jest wysoce powtarzalna, akredytowana i zwalidowana zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań wielokrotnie publikowaliśmy w międzynarodowych czasopismach branżowych i naukowych.

Z maintrac możemy sprawdzić reakcję na różne środki terapeutyczne, ponieważ dynamika liczby komórek silnie koreluje ze wzrostem nowotworu i rozwojem przerzutów.

Guzy składają się z różnorodnych populacji komórek. Chemioterapia, może zatem być nieskuteczna we wszystkich komórkach nowotworowych. Prawdopodobieństwo przerzutów znacząco wzrasta na wskutek wzrostu liczby komórek, które uwalnia nowotwór do krwi pacjenta. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować i scharakteryzować ilościowo komórki nowotworowe pacjenta by zastosować terapię spersonalizowaną.

metoda MAINTRAC

Wykrywanie CTCs we krwi obwodowej jest przedmiotem licznych badań na całym świecie. Jedną z takich metod, którą opracowaliśmy w naszym laboratorium  to metoda maintrac. Wykrywanie CTCs opiera się na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych (ang. epithelial cell adhesion molecule-EpCAM). Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi.

Oznaczamy komórki w krwi pobranej na EDTA. Badanie akredytowalismy zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań publikujemy w czasopismach branżowych na całym świecie.

Chemiowrażliwość

Zastosowanie CTCs jako tzw. płynnej biopsji umożliwia nam bezinwazyjne sprawdzenie chemowrażliwości w dowolnym czasie trwania choroby. Codziennie oznaczamy wrażliwość CTC na standardowe chemoterapeutyki i preparaty medycyny alternatywnej.

Krążące komórki nowotworowe inkubujemy w odpowiednim stężeniu leku i oceniamy wpływ leku na nie.

Trzy kluczowe informacje dla pacjentów

  1. Efekty terapii są sprawdzane. Za pomocą tej metody monitorowania wykrywa się, czy w organizmie pacjenta zmniejszyła się ilość krążących komórek nowotworowych. W ten sposób kontrolowane jest czy pojawiają się nawroty choroby.
  2. Terapia hormonami może być dostosowana jest do pacjenta. Podczas terapii hormonami dostosowuje się jej parametry do ilości obecnych komórek nowotworowych we krwi i sprawdza się organizm pod kątem możliwości pojawienia się nawrotów. Dlatego niezbędne jest monitorowanie ilości komórek. Działanie terapii hormonalnej opiera się na wpływie hormonów na proliferacyjną aktywność krążących komórek nowotworowych. Wzrost komórek jest powstrzymywany przez tamoksifen, czyli blokery hormonalne receptorów.
  3. Można dostosować do stadium choroby pacjenta, również w przypadku, gdy pojawiają się przerzuty. Jeśli pojawiają się alternatywne metody leczenia, bardziej zalecane są te leki, które lepiej oddziałują na komórki nowotworowe pacjenta. Poziom tego oddziaływania sprawdza się poprzez liczenie krążących komórek – wtedy można stwierdzić czy metoda leczenia jest skuteczna.
    Podczas przeprowadzania terapii chorób nowotworowych należy dokładnie analizować ich przebieg i zastanowić się, czy standardowa terapia jest wystarczająca.
    Poniższy diagram ukazuje etapy leczenia nowotworu: wykrycie, operacja, badanie komórek nowotworowych, obserwacja pacjenta przy powrocie do zdrowia. Na każdym z tych etapów możliwe jest zastosowanie Metody Maintrac w celu określenia skuteczności przeprowadzanego leczenia. Wykres uwzględnia momenty w trakcie trwania terapii, w których liczba komórek nowotworowych zwiększa się, co oznacza, że należy zmienić terapię na inną.
Schemat przedstawia poszczególne fazy od zdiagnozowania nowotworu, poprzez operację, badanie komórek nowotworowych aż do monitorowania indywidualnej rekonwalescencji po wyleczeniu. Badanie efektywności chemioterapii i wskazań zmiany terapii w przypadku wzrostu liczby komórek nowotworowych. Na każdym z etapów zastosowanie znajduje metoda Maintrac. Pacjent dostaje odpowiedź na pytanie, czy wystarczy leczenie standardowe, czy konieczne jest dalsze leczenie spersonalizowane.

Dr.med. Ulrich Pachmann założył laboratorium w Bayeruth w Niemczech w 1996 roku i od tego czasu jest jego kierownikiem.

Labratorium dr. Pachmanna oferuje Państwu najwyższej jakości testy liczenia krążących komórek nowotworowych i ich wrażliwości na chemioterapeutyki. Badania te wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości. Wysoka jakości badań potwierdzana jest m.in. regularnie uzyskiwanymi pozytywnymi wynikami certyfikatów jakości DAkkS oraz ISO 15189.

Laboratorium współpracuje z lekarzami z całego świata m. innymi z USA, Kanady, Australii, Japonii i całej Europy w tym Polski.