Maintrac - Monitorowanie skuteczności leczenia onkologicznego

maintrac® to badanie krwi, pozwalające wykrywać komórki, które opuściły guz i dostały się do krwioobiegu.

Niektóre z tych tak zwanych krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za dalszy postęp choroby.

Przy użyciu liczby komórek maintrac® lekarz może monitorować, w jakim stopniu leczenie zakończyło się sukcesem. W tej ocenie liczba krążących komórek jest określana przed rozpoczęciem leczenia, i porównywana z liczbą komórek w trakcie terapii. Uzyskana progresja wyników wskazuje, czy komórki są niszczone przez terapię przeciwnowotworową, tj. czy pacjent reaguje na leczenie. Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania działania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.

Maintrac to metoda bardziej innowacyjna niż inne monitory skuteczności terapii przeciw nowotworowej.

Wykrywanie CETCs polega na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych (ang. epithelial cell adhesion molecule-EpCAM). Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi. Metoda oznaczająca ilościowo krążące nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC) jest wysoce powtarzalna, akredytowana, zbadania i  zwalidowana zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań wielokrotnie publikowaliśmy w międzynarodowych czasopismach branżowych i naukowych.

Z maintrac możemy sprawdzić reakcję na różne środki terapeutyczne, ponieważ dynamika liczby komórek silnie koreluje ze wzrostem nowotworu i rozwojem przerzutów.

Guzy składają się z różnorodnych populacji komórek. Chemioterapia, może zatem być nieskuteczna we wszystkich komórkach nowotworowych. Prawdopodobieństwo przerzutów znacząco wzrasta na wskutek wzrostu liczby komórek, które uwalnia nowotwór do krwi pacjenta. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować i scharakteryzować ilościowo komórki nowotworowe pacjenta by zastosować terapię spersonalizowaną.

metoda MAINTRAC

Wykrywanie CTCs we krwi obwodowej jest przedmiotem licznych badań na całym świecie. Jedną z takich metod, którą opracowaliśmy w naszym laboratorium  to metoda maintrac. Wykrywanie CTCs opiera się na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych (ang. epithelial cell adhesion molecule-EpCAM). Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi.

Oznaczamy komórki w krwi pobranej na EDTA. Badanie akredytowalismy zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań publikujemy w czasopismach branżowych na całym świecie.

Chemiowrażliwość

Zastosowanie CTCs jako tzw. płynnej biopsji umożliwia nam bezinwazyjne sprawdzenie chemowrażliwości w dowolnym czasie trwania choroby. Codziennie oznaczamy wrażliwość CTC na standardowe chemoterapeutyki i preparaty medycyny alternatywnej.

Krążące komórki nowotworowe inkubujemy w odpowiednim stężeniu leku i oceniamy wpływ leku na nie.

Trzy korzyści dla pacjentów

  1. Kontrola wyników niestandardowej chemioterapii: Pacjenci, u których krążące komórki nowotworowe są całkowicie wyeliminowane lub ich ilość znacznie zmniejszona mają mniejsze ryzyko wystąpienia nawrotów choroby.
  2. Dostosowanie hormonoterapii. Tak długo, jak w czasie terapii hormonalnej liczba komórek w krwi nie wzrasta, a nawet powoli zmniejsza się, ryzyko nawrotów jest mniejsze. Proliferacyjna aktywność krążących komórek nowotworowych zależy od liczby receptorów hormonalnych. Blokery hormonalne (tamoksifen) blokują receptory co zapobiega wzrostowi komórek.
  3. Dostosowane i ukierunkowane leczenie nawet w przypadku przerzutów. Jeśli dostępne są alternatywne leczenie, zaleca się używać te leki, które wykazują większą aktywność w stosunku do komórek nowotworowych pacjenta.
Schemat przedstawia poszczególne fazy od zdiagnozowania nowotworu, poprzez operację, badanie komórek nowotworowych aż do monitorowania indywidualnej rekonwalescencji po wyleczeniu, Badanie efektywności chemioterapii i wskazań zmiany terapii w przypadku wzrostu liczby komórek nowotworowych. Na każdym z etapów zastosowanie znajduje metoda Maintrac. Daje ona odpowiedź na pytanie, czy wystarczy leczenie standardowe, czy konieczne jest dalsze leczenie spersonalizowane, których efekty są także okresowo monitorowane.

Dr.med. Ulrich Pachmann założył laboratorium w Bayeruth w Niemczech w 1996 roku i od tego czasu jest jego kierownikiem. Badania zlecają poradnie, szpitale i pacjenci indywidualni, a dr. Pachmann poprzez swoja wiedze i wieloletnie doświadczenie skutecznie pomaga w leczeniu chorób zakrzepowo-zatorowych i chorób nowotworowych

Labratorium dr. Pachmanna oferuje Państwu najwyższej jakości testy liczenia krążących komórek nowotworowych i ich wrażliwości na chemioterapeutyki, które wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wysoka jakości badań potwierdzana jest m.in. regularnie uzyskiwanymi pozytywnymi wynikami certyfikatów jakości DAkkS.

Laboratorium współpracuje z lekarzami z całego świata m. innymi z USA, Kanady, Australii i całej Europy w tym Polski.

dary matki ziemi salon zielarsko - medyczny