Najczęstsze pytania (FAQ)

Pytania o maintrac

maintrac jest to diagnostycza metoda laboratoryjna do wykrywania ilościowego komórek nabłonkowych pochodzenia nowotworowego

Co to są krążące komórki nowotworowe (CTC)?

Krążące komórki nowotworowe są komórkami oddzielonymi od guza pierwotnego i /lub ognisk przerzutowych, które są obecne we krwi obwodowej a ich profil antygenowy i genetyczny odpowiada charakterystyce danego nowotworu. Badania naukowe pokazują kluczowa role CTCs w procesie powstawania przerzutów, jednak mechanizm ich powstawania nie został do końca poznany

Jakie jest znaczenie krążących komórek nowotworowych (CETCs)?

Krążące komórki nowotworowe mogą przeniknąć do tkanek i doprowadzić do przerzutów. Krążące komórki mogą przeżyć w organizmie, przez bardzo długi czas. Liczba i dynamika wzór krążących komórek nowotworowych są kluczowe dla przebiegu pacjenta choroby.

Co jest różnica pomiędzy komórkami nowotworowymi i komórkami nabłonka nowotworu (CETCs)?

Komórki nowotworowe to komórki wszystkich guzów, nawet białaczek i chłoniaków. Nabłonkowe komórki nowotworowe, to komórki wyłącznie nabłonkowych guzów i raków.

Czy maintrac zidentyfikować rodzaj nowotworu i jego stopień agresywności?

Nie. Właściwości krążących komórek nowotworowych może wskazywać na pochodzenie tych komórek i być warunkiem wstępnym dla optymalnego podejścia terapeutycznego. Jeżeli jednak liczba komórek zwiększa się, to jest oznaką aktywności nowotworowej.

Czy maintrac może zapobiegać przerzutom?

maintrac to metoda diagnostyczna. Może pomóc we wcześniejszym wykryciu skłonności do przerzutów – znacznie wcześniej niż w technikach obrazowania.

Czy komórki nowotworowe zmienić?

Tak, wzór odpowiedzi komórek nowotworowych może zmienić nawet podczas terapii przez różne mechanizmy, które są w dużej mierze nieznane. Jest więc bardzo ważne, aby przetestować właściwości komórek nowotworowych wielokrotnie w trakcie przebiegu choroby.

Czy są wartości progowe dla maintrac?

Każdy pacjent jest wyjątkowy, każdy nowotwór jest odmienny. W związku z tym, nie ma żadnych ogólnie przyjętych wartości krytycznych. W celu określenia zwiększenia lub zmniejszenia liczby komórek, są konieczne co najmniej dwa testy.

Czy są jakieś badania opublikowane w sprawie maintrac?

Znaczenie maintrac jest dobrze udokumentowane w badaniach i publikowane w czasopismach z dużym impact factorem.

Aktualną listę badań można znaleźć tutaj .

Czy przebieg choroby można monitorować przez maintrac?

Tak, wyliczając ilość komórek nowotworowych w określonych odstępach czasu, można monitorować aktywność guza przez cały przebieg choroby. Ponieważ krążące komórki nowotworowe mogą być aktywne przez długi czas, to ważne jest, aby długoterminowo monitorować ilość komórek. Jeśli zmieni się ilość komórek można modyfikować terapię.

Czy test in vitro wrażliwości na chemioterapię może być porównywalny ze skutecznością u pacjenta?

Badanie wrażliwości na chemioterapię stanowi wskazanie skuteczności badanego leku. Ostateczny sukces leczenia zależy od osiągniętego stężenia we krwi, rodzaju nowotworów i przerzutów nowotworowych.

Kiedy można spodziewać się przerzutów?

Zwiększenie liczby krążących komórek nowotworowych we krwi może oznaczać wzrost guza lub przerzutów i koreluje bardzo istotne z progresją choroby.

Jakie są korzyści dla pacjentów stosujących maintrac?

W terapii maintrac umożliwia proste sprawdzenie odpowiedzi terapeutycznej. W związku z tym można kontrolować sukcesu stosowanych terapii. Przebieg choroby może być monitorowany.

Jakie są psycho-onkologiczne skutki maintrac?

Choroba taka jak rak nie jest łatwa do zniesienia dla pacjentów i ich rodzin. Niepewność co do tego, czy rak jest już pokonany i obawa, że jeśli wróci, jest stałym towarzyszem.. Wielu pacjentów jest wdzięczna za wiedzę, którą daje im wykonanie testu maintrac. W ten sposób mogą oni lepiej tolerować swoją chorobę.

Czy maintrac to tylko kolejny marker nowotworowy?

Krążące komórki nowotworowe są rodzajem biomarkera. Są to jednak komóreki z samego nowotworu, a nie o białka uwalniane przez komórki w drugiej kolejności. W związku z tym kontekst liczby komórek i aktywności przeciwnowotworowej jest bardziej bezpośredni niż innych markerów nowotworowych.

Czy masz jakieś pytania?

Nie wahaj się skontaktować się z nami telefonicznie +48 660 502 947 lub wyślij do nas wiadomość e-mail za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Proszę zrozumieć, że nie możemy odpowiedzieć na każde pytanie zadane online.

Dokładna odpowiedź wymaga często zgłębienia danego przypadku i powinna być jak najbardziej przydatna dla pacjenta.

Diagnostyka Maintrac jest innowacyjna i oczywiste jest, że pacjenci zadają wiele pytań na jej temat. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że Maintrac to nie jest metoda leczenia. Jest to diagnostyka nowotworów, określająca stopień ich zaawansowania, a metodą badawczą jest liczenie komórek nowotworowych we krwi. Jako materiał badawczy mogą być zastosowane również inne płyny ustrojowe. Maintrac umożliwia zastosowanie indywidualnej, spersonalizowanej terapii w różnych stadiach zaawansowania choroby nowotworowej.