Aktualności


Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z zarejestrowanym webinarem dr hab. Moniką Pizon na temat zastosowania klinicznego badania Stemtrac (oznaczenie krążących macierzystych komórek nowotworowych).


Szanowni Państwo,

26.10.2023 zapraszamy na kolejny webinar z dr hab. Moniką Pizon na temat zastosowania klinicznego badania Stemtrac (oznaczenie krążących macierzystych komórek nowotworowych).

Jak zwykle będzie dostępne nagranie z webinaru.


Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z zarejestrowanym webinarem z Dr Moniką Pizon na temat użyteczności klinicznej testu Maintrac (CTC).


Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z zarejestrowanym wykładem z dnia 10.01.2023.

https://maintrac.de/en/maintrac-online-forum-10-01-2023

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w kwietniu!


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w międzynarodowym forum dotyczącym badania Stemtrac.

Zapraszam do rejestracji, w przypadku pytań proszę o kontakt.

https://maintrac.de/en/meeting-registration


20.08.2022
Tumor DNA, tumor RNA and circulating tumor cells in monitoring cancer patients.
For close monitoring of a cancer patient, it is attractive if the oncologist only needs a blood sample instead of having to perform a biopsy every time. But what can be detected in the blood?
In some metastatic tumors, free genetic material (DNA) can be detected in the blood. However, this is only the case in 70% of tumors. In addition, a tumor-specific characteristic or a corresponding change in the genetic material must be known in order to perform monitoring on this basis. Tumor RNA, which carries information from the DNA to the protein factories, can also be detected in the blood. However, oncologists have so far lacked robust methods to use DNA or RNA in monitoring.
Circulating tumor cells also derive directly from the tumor. With maintrac® , there is already a standardized method to use these circulating tumor cells for monitoring cancer patients.
Their change over time is closely related to the success of treatment. If the cell count decreases or remains the same, the therapy is successful; if the cell count increases, the therapy should be adjusted. For this purpose, maintrac® only requires 15ml of blood. From this, the number of circulating tumor cells can be determined.

04.08.2022

Testy na chemowrażliwość na żywych komórkach guza

Każdy guz jest inny, a każdy pacjent reaguje inaczej, więc każdy nowotwór musi być traktowany indywidualnie. Tylko jaki lek cytostatyczny najlepiej nadaje się do chemioterapii pacjenta? Można to wcześniej sprawdzić za pomocą maintrac®.

Guz pierwotny uwalnia do krwiobiegu komórki, tzw. krążące komórki nowotworowe (patrz rysunek). Dzięki maintrac®   żywe komórki nowotworowe są oznaczane w próbce krwi.

Komórki nowotworowe raka piersi, raka prostaty, raka skóry, raka płuc, raka macicy i szeregu innych nowotworów mają wspólne cechy powierzchniowe, tzw. antygeny. Można je oznaczyć specyficznymi przeciwciałami, więc otrzymują „czerwoną flagę. „Korzystając z tej flagi, komórki nowotworowe mogą być następnie oddzielone z normalnych komórek krwi i wzbogacone.  Zabieg jest tak łagodny, że komórki pozostają żywotne.

Te żywe komórki nowotworowe są następnie wykorzystane przez maintrac® do bezpośredniego badania działania jednego lub więcej leków przeciwnowotworowych.

Metoda maintrac® do izolacji żywych krążących komórek nowotworowych daje w ten sposób możliwość testowania leków bezpośrednio na komórkach uwalnianych przez konkretnego guza pacjenta.

www.maintrac.com.pl

#maintrac #onclology #cancer #tumor #diagnosis #therapy #monitoring #cytotoxic #stemcells #liquidbiopsy #ctc #circulatingtumorcells #breastcancer #mammacarcinoma #Lungcancer #Bronchialcarcinoma #skincancer #melanoma #Ovariancancer #Ovariancarcinoma #Prostatecancer #Prostatecarcinoma #Stomachcancer #Stomachcarcinoma #neoadjuvant #adjuvant #metastatic #watchandwait #chemo #chemotherapy


14.06.2022

Maintrac to badanie krwi, które wykrywa krążące komórki nowotworowe w próbce krwi pacjenta. Prawie każdy guz uwalnia komórki do krwioobiegu.

Maintrac pozwala na identyfikacje i ilościowe oznaczenie krążących we krwi komórek nowotworowych

Monitorowanie terapii poprzez powtarzające się testowanie krążących komórek nowotworowych może pomóc szybciej interweniować, jeśli terapia nie osiągnie pożądanego efektu, również w celu zapobiegania przerzutom.

Maintrac jest najbardziej czułą metodą identyfikacji krążących komórek nowotworowych. Może oznaczyć od minimum 10.000 krążących życie nabłonkowych komórek nowotworowych w krążeniu pełnej krwi.

Jedną z głównych zalet Maintrac jest to, że Maintrac oznacza żywe komórki. Drugim jest to, że MainTrac nie wymaga fiksacji, izolacji i wzbogacenia, aby znaleźć komórki. Krążące nabłonkowe komórki nowotworowe są identyfikowane za pomocą półautomatycznej mikroskopowej oceny obrazu.

Maintrac może identyfikować komórki z prawie każdego nowotworu litego, takie jak pierś, płuc czerniak, rak prostaty, jajnik i być pomocny w długoterminowym monitorowaniu leczenia.

Badanie może zostać rozszerzone o dodatkowe oznaczenia m.in. receptorów hormonalnych , Er, PR, AR, czy receptorów PD-L1 (jako pomocne w immunoterapii).

#maintrac #oncology #cancer #tumor #diagnosis #therapy #precisiontherapy #precisionmedicine #chemo #chemotherapy #precisiondiagnostics #monitoring #cytotoxic #stemcells #liquidbiopsy #ctc #circulatingtumorcells #breastcancer #mammacarcinoma #Lungcancer #Bronchialcarcinoma #skincancer #melanoma #Ovariancancer #Ovariancarcinoma #ProstateCancer #prostateCarcinoma #stomachCancer #stomachCarCinoma #neoadjuvant #adjuvant #Metastatic #WatchandWait


27.04.2022

Zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska w czasie Onkologicznych dni usteckich. https://onko.ustka.pl/

Prezentować będziemy najnowsze doświadczenia związane z płynną biopsją.


Test Maintrac będzie poddany wielkośrodowemu badaniu wspólnie z jednym z największych szpitali Charite.
https://transfusionsmedizin.charite.de/forschung/aktuelle_projekte/ag_kamhieh_milz/zirkulierende_tumorzellen/


Zapraszamy do polubienia naszego profilu na portalu Facebook
https://www.facebook.com/maintracpolska/


Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w czasie 33-ciej rocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej. Konferencja odbywa się w Hotelu Plaza w Warszawie.

http://esho2019.eu/


Szanowni Państwo,
Od 1 lipca 2017 roku, będzie można wykonać badanie w kierunku stwierdzenia obecności i ilości nowotworowych komórek macierzystych.
Komórki nowotworowe posiadają zdolność do samo odnawialności i różnicowania się w populację heterogennych komórek nowotworowych.
Odpowiedzialne są za progresję i powstawanie przerzutów odległych.
Oznaczenie ilości komórek macierzystych ma znaczenie w określeniu rokowania pacjenta i ryzyka powstawania przerzutów.
Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.


Od 5.4.2017 jest dostępne badanie pomocne w prowadzeniu pacjentek z nowotworem piersi.

Komórki raka piersi mają pewne właściwości powierzchniowe, które są specyficzne dla tych komórek nowotworowych. Receptory hormonów reagują na hormony we krwi. Dzięki tym hormonom komórki nowotworowe stymuluje się do dalszego wzrostu.
Aby ustalić, czy terapia blokera receptora hormonowego jest możliwa, krążące komórki guza muszą być badane pod kątem ich właściwości.
Jeśli komórki mają receptory hormonalne, terapia blokerem receptora hormonowego jest znacząca.

Receptory estrogenu ER, receptory progesteronowe PR

ER i PR dostarczają informacji na temat wzrostu ilości komórek nowotworowych w obecności estrogenów i są oznakami przynależności do narządu. Pozytywne komórki estrogenowe reagują na terapię blokującą receptor hormonalny lub terapię antyestrogenową.

Amplifikacja HER2 / neu = amplifikacja genu kodującego receptor naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2 / neu, erbB2)

Ekspresja HER2 / neu jest wskaźnikiem zachowania wzrostu guza. HER2 / neu jest ważnym parametrem prognostycznym w raku piersi i wskaźnikiem predykcyjnym odpowiedzi na leczenie przeciwciałami trastuzumabu, a zatem przeżycia pacjenta.
HER2 / neu jest genem kodującym białko na powierzchni komórki, receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2. HER2 / neu stymuluje proliferację komórek. To znaczy ułatwia wiązanie czynników wzrostu z receptorami towarzyszącymi i promowanie podziału komórek i wzrostu komórek. HER2 / neu hamuje programowaną śmierć komórki. Wzrost genu HER2 / neu, szczególnie widoczny w raku piersi, wzmacnia zwiększoną ekspresję receptora czynnika wzrostu.


12.03.2017

Technologia Maintrac będzie prezentowana na BIO International Convention 2017.

Z pośród 650 zgłoszeń do uczestnictwa w konwencji zostało wybranych 15, w tym zgłoszenie naszego laboratorium.

Nasze badanie zostanie zaprezentowane szesnastu tysiącom uczestników spotkania.

https://www.linkedin.com/pulse/simfo-gmbh-presents-maintrac-liquid-biopsy-bio-2017-peter-pachmann


8.02.2017
Wspieramy walkę z rakiem fundacji Alivia.
http://www.alivia.org.pl/
ALIVIA KV_210x297_004
23.11.2016
Zapraszamy do obejrzenia zarejestrowanego wykładu Pani Dr. Moniki Pizon
Maintrac – monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej przy pomocy krążących komórek nowotworowych.


21.11.2016
Zapraszamy do zapoznania się z wykładem Pani Dr Moniki Pizon.
Nagranie z webinaru udostepnimy wkrótce.
https://maintrac.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/Warszawa.pdf


8.11.2016
Zapraszamy do rejestracji
Szanowni Państwo,
17 listopada, o godzinie 18:30 zapraszamy do uczestnictwa w jednogodzinnym szkoleniu on-line na temat:
Maintrac – monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej przy pomocy krążących komórek nowotworowych.
Szkolenie poprowadzi Pani
Dr. Monika Pizon.
https://maintrac.clickmeeting.pl/maintrac-monitorowanie-przebiegu-choroby-nowotworowej-przy-pomocy-krazacych-komorek-nowotworowych/register


Serdecznie zapraszamy
26.10.2016
Serdecznie zapraszamy do udziału w darmowym wykładzie internetowym. Wykład poprowadzi Pani Monika Pizon.
Tematem będzie – maintrac-monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej przy pomocy krążących komórek nowotworowych
https://www.facebook.com/events/1242998885739271/


30.09.2016
Od 1.10.2016 zostaje wdrożony nowy test do naszej oferty – PD-L1 (Receptor programowanej śmierci L1).
http://www.maintrac-ctc.com/maintrac-liquid-biopsy/immuno-oncology/
Test ten ma zastosowanie w immunoterapii nowotworów.
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.


30.08.2016
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem jaki udzieliła Pani Monika Pizon.
http://ekorynek.com/index.php/edukacja/165-krazace-komorki-nowotworowe


24.08.2016
Immunoterapia była jednym z wielkich tematów podczas ASCO w tym roku. Ze względu na jego potencjał, ASCO nazwał ją „Clinical Cancer 2016 Advance of the Year”. Maintrac –płynna biopsja jest teraz w stanie sprawdzić  w krążących komórkach nowotworowych punkty kontrolne immunoterapii.
Jest to wielki przełom w terapii spersonalizowanej.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
http://www.maintrac-ctc.com/immuno-oncology/