Czerniak

Każdego dnia u tysięcy osób diagnozuje się różne choroby przewlekłe. W ostatnich latach karty wyników badań zostały jednak zupełnie zdominowane przez różnego rodzaju nowotwory. Jednym z najczęściej występujących guzów jest rak skóry, potocznie nazywany również czerniakiem. Choroba jest ciężka do wczesnego zdiagnozowania. Występująca, z reguły na twarzy, zmiana barwnikowa jest niewielka i nie wygląda groźnie. Z czasem, rozwój komórek przekłada się do stopniowego zwiększania guza.

Nowotwór skóry – przyczyny i leczenie

Przyczyny zachorowania nie są konkretnie sprecyzowane. Badanie na komórki rakowe wykazuje, że częściej rozwijają się one u osób z I lub II fototypem skóry. Spore znaczenie ma również wiek. Czerniak zdecydowanie częściej diagnozowany jest u osób starszych. Ponadto czynnikami wpływających na rozwój tego typu guzów są wirusy, palenie tytoniu czy występowanie blizn.

Najważniejsza jest poprawna diagnoza. Badanie nowotworowe musi być nieomylne, dlatego często w ramach weryfikacji przeprowadza się je dwukrotnie. Czynnikiem determinującym sposób leczenia raka jest stadium rozwoju jego komórek, a także stan zdrowia pacjenta. Każdorazowo przygotowuje się indywidualny tok leczenia, który uzależniony jest między innymi od wymienionych wyżej czynników. Najczęściej wykorzystywaną metodą jest chirurgiczne usunięcie guza z ciała pacjenta. W przypadku, w którym usunięcie czerniaka operacyjnie nie jest możliwe, stosuje się metody radioterapii, chemioterapii oraz terapię fotodynamiczną.