Terapia adjuvantowa

Odpowiedź krążących komórek nowotworowych w terapii uzupełniającej

Chemioterapia uzupełniająca

Chemioterapia uzupełniająca zazwyczaj obejmuje serię cykli terapii w odstępach od dwóch do trzech tygodni. Pierwszą liczbę komórek maintrac® przeprowadza się 2-3 tygodnie po operacji lub przed chemioterapią. Dalszą analizę przeprowadza się po drugim cyklu leczenia.

Pierwsza zmierzona wartość liczby komórek maintrac® jest zawsze stosowana jako wartość bazowa, która ma niewielkie znaczenie, gdy rozważana jest sama. Można interpretować tylko zmianę liczby komórek, po wykonaniu dalszych pomiarów.

Zmniejszenie liczby komórek

Doświadczenie pokazuje, że liczba krążących komórek nowotworowych we krwi zmniejsza się u pacjentów, gdzie zaobserwowano dobrą odpowiedź na leczenie po pierwszych 1-3 cyklach. Jeśli liczba komórek zmniejszy się i pozostanie na niskim poziomie do końca chemioterapii, oznacza to pozytywny, późniejszy przebieg leczenia. W badaniach z udziałem pacjentów z rakiem piersi bez przerzutów 90–95% pacjentów pozostawała wolna od nawrotów (bez nowych guzów) nawet po 4-5 latach, jeśli wcześniej wykazywała 10-krotny spadek liczby komórek.

Nawet jeśli krążące komórki nowotworowe we krwi całkowicie zniknęły z powodu dobrej odpowiedzi na leczenie, w żadnym wypadku nie należy wcześnie przerywać leczenia. Komórki mogą nadal być ukryte w tkankach ciała, potencjalnie zostaną całkowicie wyeliminowane dopiero po pełnym przebiegu terapii.

Stała liczba komórek

Krążące komórki nowotworowe wydają się reagować na chemioterapię tylko w ograniczonym zakresie. Mimo to wydają się wykazywać jedynie ograniczony trend wzrostowy. Ten trend zwykle wskazuje na pozytywny przyszły wynik leczenia.

Zwiększenie liczby komórek

Jeśli liczba komórek stale wzrasta w trakcie terapii adiuwantowej lub wzrasta po początkowym spadku liczby komórek na początku leczenia, wówczas terapia nie jest już dłużej lub może nigdy nie była skuteczna. Komórki nowotworowe są nadal aktywne. W takim przypadku terapię należy zoptymalizować, ponieważ prognozy przyszłych wyników byłyby w przeciwnym razie niekorzystne. Tutaj maintrac® może sprawdzić w teście chemiowrażliwości, czy istnieją substancje, które mogłyby być bardziej skuteczne. Jeśli można zaobserwować ciągły wzrost liczby komórek lub ponad 10-krotny wzrost liczby komórek u pacjentów z rakiem piersi bez przerzutów, wówczas 65-70% przypadków dozna nawrotu w ciągu pierwszych 4-5 lat.

Szukasz więcej informacji na temat blokowania hormonów uzupełniających? Można to znaleźć na stronie „hormon / terapia podtrzymująca”.