Ligand receptora programowanej śmierci 1 (PD-L1)

Ligand receptora programowanej śmierci 1 (PD-L1)

Interakcja cząsteczek PD-1 (ang. programmed death 1) i PD-L1 (ang. programmed death ligand 1) doprowadza do wygaszenia aktywności przeciwnowotworowej limfocytów T. Idea immunoterapii z wykorzystaniem przeciwciał przeciwko immunologicznym punktom kontroli opiera się na zablokowaniu jednej z tych cząsteczek, co przywraca aktywność cytotoksyczną limfocytów T. Oznaczenie PD-L1 w krążących komórkach nowotworowych może pomóc w ustaleniu strategii leczenia z zastosowaniem immunoterapii i leków biologicznych (przeciwciał) atezolizumab, nivolumab i pembrolizumab. Im wyższa ekspresja PD-L1 na komórkach nowotworowych tym odpowiedź na leczenie lekami immunologicznymi jest większa. Czasami badania PD-L1 zleca się w przypadku ponownego rozrostu raka po chemioterapii lub innym sposobie leczenia. Można je również zlecić u pacjenta w zaawansowanym stadium nowotworu, w którym pozostało niewiele opcji leczenia, kiedy rozpatruje się immunoterapię PD-L1.

Oznaczenia PD-L1 można wykorzystywać jako pomoc w leczeniu następujących nowotworów:

  • Niedrobnokomórkowy rak płuc
  • Rak piersi
  • Rak pęcherza moczowego oraz nowotwory nabłonka przejściowego
  • Gruczolakorak żołądka, wpustu żołądka oraz rak kolczystokomórkowy przełyku
  • Rak kolczystokomórkowy głowy i szyi
  • Rak szyjki macicy
  • Czerniak
Badanie można wykonać jako uzupełniające oznaczenie do testu Maintrac. Czas oczekiwania na wynik badania to 7 dni roboczych od momentu otrzymania próbki. Zamówienia zestawu do pobierania krwi prosimy kierować na biuro@maintrac.com.pl