Ligand receptora programowanej śmierci 1 (PD-L1)

Ligand receptora programowanej śmierci 1 (PD-L1)

Interakcja cząsteczek PD-1 (ang. programmed death 1) i PD-L1 (ang. programmed death ligand 1) doprowadza do wygaszenia aktywności przeciwnowotworowej limfocytów T. Idea immunoterapii z wykorzystaniem przeciwciał przeciwko immunologicznym punktom kontroli opiera się na zablokowaniu jednej z tych cząsteczek, co przywraca aktywność cytotoksyczną limfocytów T.

Oznaczanie poziomu ekspresji PD-L1 (Ligand receptora programowanej śmierci-1) na komórkach nowotworowych krążących we krwi pacjentów jest istotne z kilku powodów w kontekście leczenia nowotworów:

Wybór odpowiedniej terapii: Pomaga lekarzom ocenić, czy pacjent może być kandydatem do terapii blokowania PD-L1. Jeśli komórki nowotworowe wykazują wysoki poziom ekspresji PD-L1, istnieje większa szansa na skuteczność terapii przeciwciałem anty-PD-L1 lub przeciwciałem anty-PD-1.

Przewidywanie skuteczności terapii: Wyższy poziom PD-L1 w nowotworze może wskazywać na większą skuteczność terapii blokowania PD-L1/PD-1. Jednak terapie te nie są zawsze skuteczne, nawet jeśli PD-L1 jest obecne, więc jest to jedno z wielu kryteriów oceny skuteczności leczenia.

Monitorowanie odpowiedzi na leczenie: Badanie poziomu PD-L1 przed i w trakcie leczenia może pomóc ocenić, czy terapia działa. Zmiany w ekspresji PD-L1 po leczeniu mogą dostarczać informacji o tym, czy nowotwór jest bardziej podatny na terapię.

Prognozowanie przeżycia: Niektóre badania sugerują, że poziom PD-L1 może być związany z rokowaniem pacjenta. Wyższy poziom PD-L1 może być skorelowany z gorszym rokowaniem w niektórych przypadkach, choć jest to zależne od rodzaju nowotworu.

Oznaczenie PD-L1 w krążących komórkach nowotworowych może pomóc w ustaleniu strategii leczenia z zastosowaniem immunoterapii i leków biologicznych (przeciwciał) atezolizumab, nivolumab i pembrolizumab.

Im wyższa ekspresja PD-L1 na komórkach nowotworowych tym odpowiedź na leczenie lekami immunologicznymi jest większa.

Czasami badania PD-L1 zleca się w przypadku ponownego rozrostu raka po chemioterapii lub innym sposobie leczenia. Można je również zlecić u pacjenta w zaawansowanym stadium nowotworu, w którym pozostało niewiele opcji leczenia, kiedy rozpatruje się immunoterapię PD-L1.

Oznaczenia PD-L1 można wykorzystywać jako pomoc w leczeniu następujących nowotworów:

  • Niedrobnokomórkowy rak płuc
  • Rak piersi
  • Rak pęcherza moczowego oraz nowotwory nabłonka przejściowego
  • Gruczolakorak żołądka, wpustu żołądka oraz rak kolczystokomórkowy przełyku
  • Rak kolczystokomórkowy głowy i szyi
  • Rak szyjki macicy
  • Czerniak

Badanie można wykonać jako uzupełniające oznaczenie do testu Maintrac.

Czas oczekiwania na wynik badania to 7 dni roboczych od momentu otrzymania próbki.

Zamówienia zestawu do pobierania krwi prosimy kierować na biuro@maintrac.com.pl