Aktualności

Test Maintrac będzie poddany wielkośrodowemu badaniu wspólnie z jednym z największych szpitali Charite.

https://transfusionsmedizin.charite.de/forschung/aktuelle_projekte/ag_kamhieh_milz/zirkulierende_tumorzellen/


Zapraszamy do polubienia naszego profilu na portalu Facebook

https://www.facebook.com/maintracpolska/


Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w czasie 33-ciej rocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej. Konferencja odbywa się w Hotelu Plaza w Warszawie.

http://esho2019.eu/


Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2017 roku, będzie można wykonać badanie w kierunku stwierdzenia obecności i ilości nowotworowych komórek macierzystych.

Komórki nowotworowe posiadają zdolność do samo odnawialności i różnicowania się w populację heterogennych komórek nowotworowych.

Odpowiedzialne są za progresję i powstawanie przerzutów odległych.

Oznaczenie ilości komórek macierzystych ma znaczenie w określeniu rokowania pacjenta i ryzyka powstawania przerzutów.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.


Od 5.4.2017 jest dostępne badanie pomocne w prowadzeniu pacjentek z nowotworem piersi.

Komórki raka piersi mają pewne właściwości powierzchniowe, które są specyficzne dla tych komórek nowotworowych. Receptory hormonów reagują na hormony we krwi. Dzięki tym hormonom komórki nowotworowe stymuluje się do dalszego wzrostu.
Aby ustalić, czy terapia blokera receptora hormonowego jest możliwa, krążące komórki guza muszą być badane pod kątem ich właściwości.
Jeśli komórki mają receptory hormonalne, terapia blokerem receptora hormonowego jest znacząca.

Receptory estrogenu ER, receptory progesteronowe PR

ER i PR dostarczają informacji na temat wzrostu ilości komórek nowotworowych w obecności estrogenów i są oznakami przynależności do narządu. Pozytywne komórki estrogenowe reagują na terapię blokującą receptor hormonalny lub terapię antyestrogenową.

Amplifikacja HER2 / neu = amplifikacja genu kodującego receptor naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2 / neu, erbB2)

Ekspresja HER2 / neu jest wskaźnikiem zachowania wzrostu guza. HER2 / neu jest ważnym parametrem prognostycznym w raku piersi i wskaźnikiem predykcyjnym odpowiedzi na leczenie przeciwciałami trastuzumabu, a zatem przeżycia pacjenta.
HER2 / neu jest genem kodującym białko na powierzchni komórki, receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2. HER2 / neu stymuluje proliferację komórek. To znaczy ułatwia wiązanie czynników wzrostu z receptorami towarzyszącymi i promowanie podziału komórek i wzrostu komórek. HER2 / neu hamuje programowaną śmierć komórki. Wzrost genu HER2 / neu, szczególnie widoczny w raku piersi, wzmacnia zwiększoną ekspresję receptora czynnika wzrostu.


12.03.2017

Technologia Maintrac będzie prezentowana na BIO International Convention 2017.

Z pośród 650 zgłoszeń do uczestnictwa w konwencji zostało wybranych 15, w tym zgłoszenie naszego laboratorium.

Nasze badanie zostanie zaprezentowane szesnastu tysiącom uczestników spotkania.

https://www.linkedin.com/pulse/simfo-gmbh-presents-maintrac-liquid-biopsy-bio-2017-peter-pachmann


8.02.2017

Wspieramy walkę z rakiem fundacji Alivia.

http://www.alivia.org.pl/

ALIVIA KV_210x297_004

23.11.2016

Zapraszamy do obejrzenia zarejestrowanego wykładu Pani Dr. Moniki Pizon

Maintrac – monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej przy pomocy krążących komórek nowotworowych.


21.11.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem Pani Dr Moniki Pizon.

Nagranie z webinaru udostepnimy wkrótce.

https://maintrac.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/Warszawa.pdf


8.11.2016

Zapraszamy do rejestracji

Szanowni Państwo,

17 listopada, o godzinie 18:30 zapraszamy do uczestnictwa w jednogodzinnym szkoleniu on-line na temat:

Maintrac – monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej przy pomocy krążących komórek nowotworowych.

Szkolenie poprowadzi Pani

Dr. Monika Pizon.

https://maintrac.clickmeeting.pl/maintrac-monitorowanie-przebiegu-choroby-nowotworowej-przy-pomocy-krazacych-komorek-nowotworowych/register


Serdecznie zapraszamy

26.10.2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w darmowym wykładzie internetowym. Wykład poprowadzi Pani Monika Pizon.

Tematem będzie – maintrac-monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej przy pomocy krążących komórek nowotworowych

https://www.facebook.com/events/1242998885739271/


30.09.2016

Od 1.10.2016 zostaje wdrożony nowy test do naszej oferty – PD-L1 (Receptor programowanej śmierci L1).

http://www.maintrac-ctc.com/maintrac-liquid-biopsy/immuno-oncology/

Test ten ma zastosowanie w immunoterapii nowotworów.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.


30.08.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem jaki udzieliła Pani Monika Pizon.

http://ekorynek.com/index.php/edukacja/165-krazace-komorki-nowotworowe


24.08.2016

Immunoterapia była jednym z wielkich tematów podczas ASCO w tym roku. Ze względu na jego potencjał, ASCO nazwał ją „Clinical Cancer 2016 Advance of the Year”. Maintrac –płynna biopsja jest teraz w stanie sprawdzić  w krążących komórkach nowotworowych punkty kontrolne immunoterapii.

Jest to wielki przełom w terapii spersonalizowanej.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

http://www.maintrac-ctc.com/immuno-oncology/